Author: VACPA Admin

Ngày 29/10/2020 Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành Công văn số 4598/TCT-HĐTD để giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác tuyển dụng, nội dung cụ thể như sau:                  1. Vướng mắc về chứng chỉ ngoại ngữ:                 1.1. Tổng cục...