Author: VACPA Admin

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, tính đến hết ngày 30/12 tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 1.263.028 tỷ đồng, bằng 108,1% dự toán, chiếm 82% trong tổng thu NSNN. Các...