Author: VACPA Admin

Triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ hai giai đoạn 2016-2020 của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban...

Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều mai ngày 14/3/2019, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn) Vào thời gian chương trình...

- Thời gian bắt đầu: Từ 14 giờ 00 và kết thúc lúc 16 giờ 00 chiều ngày 13/3/2019. - Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt - Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập...

Vào lúc 14 giờ chiều mai ngày 13/3/2019, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến thứ hai về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt) Vào thời gian...