Author: VACPA Admin

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Hội viên chương trình học bổng VACPA-CIMA Executive Strategic (Chương trình Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc) dành cho Hội viên VACPA. Đây là chương trình phối hợp giữa VACPA...