Author: VACPA Admin

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Hội viên chương trình học bổng VACPA-CIMA Executive Strategic (Chương trình Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc) dành cho Hội viên VACPA. Đây là chương trình phối hợp giữa VACPA...

Ngày 27/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 668/TCT-TNCN để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 19887/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về khoản phí bảo hiểm đóng tại nước ngoài được trừ...