Author: VACPA Admin

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU ngày 14/8/2023 trong đó đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Nâng...

Theo quy định, trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế thực hiện tương tự trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện Quy trình hoàn thuế đối với...

Sáng ngày 15/8, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định Phó Chánh Văn phòng cho ông Nguyễn Tiến Quỳnh - Trưởng phòng Thư kí Tổng hợp Tổng cục Thuế. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn chủ trì hội nghị. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Phi...