Author: VACPA Admin

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 143/TCT-TTHT ngày 16/01/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu các Cục Thuế hướng dẫn khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế...

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống...