Author: VACPA Admin

Ngày 22/08, tại cơ quan Tổng cục Thuế,  Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng và ông Ron Slangen, Phó giám đốc quốc gia, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đã thảo luận về dự án TA6909 (tuân thủ thuế tự nguyện) để chuẩn bị cho Hội thảo Khởi động dự án TA6909....