Author: VACPA Admin

Ngày 23/8/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã phối hợp với Trường Quản trị Kinh doanh Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã...

Nhằm đưa ra khái niệm nền tảng cho việc lập báo cáo tài chính, thiết lập các thủ tục quy trình mà một đơn vị phải tuân theo khi áp dụng các chuẩn mực IFRS lần đầu tiên và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho báo...

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 211, Tháng 4/2021 của TS. Lâm Thị Trúc Linh, Ths. Nguyễn Hồng Nga và Nguyễn Ngọc Thọ – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Phân hiệu Vĩnh Long}. Bài viết trình...