Author: VACPA Admin

Hơn 400 khách tham dự hội thảo về giải pháp áp dụng IFRS dành cho ngân hàng do Bộ Tài chính, Smart Train và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đồng tổ chức. Sáng ngày 9/9/2021 đã diễn ra hội thảo trực tuyến với chủ...

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 212, Tháng 5/2021 của PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên và ThS. Võ Hồng Tâm – Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng} Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của...