Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc

Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 729/TCHQ-TXNK để tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp về việc xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 13/2/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế, được phân loại theo các mã HS 9401.31.00, 9401.39.00, 9401.41.00, 9401.49.00, 9401.61.00, 9401.69.90, 9401.71.00, 9401.79.90, 9401.80.00, 9403.30.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Quyết định số 235/QĐ-BCT ngày 13/2/2023 của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/2/2023, thời gian áp dụng 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Nội dung chi tiết về tên gọi và đặc tính cơ bản, mã HS của hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức và hàng hóa được loại trừ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 235/QĐ-BCT.

Việc hoàn thuế chống bán phá giá tạm thời đã nộp theo Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 và Quyết định số 2958/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương đối với hàng hóa không thuộc diện áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức theo Quyết định số 235/QĐ-BCT.

Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá, Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền