Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến độ dự toán thu nội địa đạt tốt

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến độ dự toán thu nội địa đạt tốt

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thu ngân sách 5 tháng do cơ quan này quản lý ước đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 10,9% (so với cùng kỳ năm 2016). Nhiều chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ dự toán được giao.

Doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế tại Văn phòng Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: NM.

Cụ thể, thu từ khu vực DNNN trung ương 5 tháng đạt hơn 1.725 tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán pháp lệnh và tăng 38,1%. Số thu của khu vực đạt cao do đơn vị Tổng công ty Khí nộp tăng hơn 1.000 tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cũng tăng khá cao so với cùng kỳ, đạt hơn 702 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán pháp lệnh và tăng 19,3%. Nguyên nhân tăng là do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nộp 342 tỷ đồng thu nhập sau thuế TNDN, cao hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thu từ tiền sử dụng đất đạt 282,9 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán pháp lệnh, tăng 72,9%. Số thu này đạt cao do có số nộp lớn của một số doanh nghiệp là: Tổng công ty CP DV Tổng hợp dầu khí nộp 20,6 tỷ đồng, Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông nộp 26 tỷ đồng, Công ty CP Tam Thắng nộp 39,5 tỷ đồng…

Thu từ tiền thuê đất cũng là khoản thu tăng khá so với cùng kỳ, ước thực hiện 5 tháng đạt 302,6 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán pháp lệnh, tăng 29,7%. Số thu này đạt cao là do một số doanh nghiệp nộp tiền thuê mặt đất một lần cho cả thời gian thuê, do đó khiến cho khoản thu này tăng mạnh.

Một số chỉ tiêu thu không đạt như: Thu từ khu vực DNNN địa phương, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh…

Bà Hoàng Ngọc Phi – Phó trưởng phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác chỉ đạo thu, nhất là đối với các khoản thu còn chưa đạt tiến độ đề ra./.

Nhật Minh
TBTC