Ban soạn thảo Dự án Luật hành chính công khảo sát tại Tổng cục Thuế

Ban soạn thảo Dự án Luật hành chính công khảo sát tại Tổng cục Thuế

Thực hiện chương trình công tác tháng 6, ngày 27/6, Đoàn công tác của Ban soạn thảo Dự án Luật hành chính công thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Trưởng Ban soạn thảo bà Trần Thị Quốc Khánh làm trưởng đoàn, đã khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công từ năm 2011 đến nay, làm cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật hành chính công tại Tổng cục Thuế.

Tiếp đoàn có Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn và các đồng chí lãnh đạo của nhiều Vụ/đơn vị trong Tổng cục.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam đã báo cáo ngắn gọn với Đoàn công tác về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trong lĩnh vực thuế. Công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế đã đạt được những kết quả đáng kể thông qua việc thực hiện các nhóm giải pháp sau: Cải cách về thể chế, chính sách, đơn giản hóa TTHC; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp và hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế; Thực hiện công khai minh bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để người nộp thuế biết, theo dõi và giám sát. Đồng thời, công khai các TTHC thuế bằng nhiều hình thức, hỗ trợ người nộp thuế; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ thuế, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ thuế; Phối hợp với các Bộ/ngành, các đơn vị có liên quan để thực hiện cải cách TTHC, nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, giảm thời gian thực hiện TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Qua đó đã cắt giảm được 420 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính; Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ ứng dựng công nghệ thông tin trong kê trong kê khai, nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế, đến nay đã có 99,81% doanh nghiệp sử dụng kê khai thuế qua mạng, cơ bản các TTHC thuế đã thực hiện qua phương thức điện tử, đã triển khai thí điểm hoàn thuế và hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực, công khai minh bạch các quy trình quy chế quản lý thuế, áp dụng quản lý thuế dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro (đặc biệt đối với công tác thanh tra kiểm tra) …

Ngoài ra, Đoàn công tác của Ban soạn thảo Dự án Luật hành chính công được nghe báo cáo tóm tắt kết quả triển khai dịch vụ một cửa trực tuyến của ngành Thuế và đến thăm bộ phận hỗ trợ CNTT tại Tổng cục.

Kết thúc buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác cảm ơn những thông tin mà Tổng cục Thuế chia sẻ và cho biết những kiến nghị, đề xuất của Tổng cục Thuế sẽ là thông tin tham khảo quan trọng cho Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng Luật hành chính công.

TCT