Bổ sung thêm 149 dòng thuế với mức thuế suất thông thường 5%

Bổ sung thêm 149 dòng thuế với mức thuế suất thông thường 5%

Sau khi chuyển đổi danh mục hàng hóa NK theo Nghị định 125, số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế). Do vậy, 149 dòng thuế này với mức thuế suất thông thường 5% sẽ được bổ sung tại Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa NK.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu để thống nhất trong thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 theo cam kết trong nội khối ASEAN.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016: “Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường”.

Quyết định số 36 quy định mức thuế suất 5% đối với 3.133 dòng hàng hiện đang được quy định mức thuế suất MFN là 0% tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Sau khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì số dòng thuế có mức thuế bằng 0% tăng từ 3.133 dòng lên 3.282 dòng (tăng 149 dòng thuế), do vậy sẽ phải bổ sung 149 dòng thuế này với mức thuế suất thông thường 5% tại Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.

Tăng thêm 1.255 dòng thuế vào danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Nhằm giúp các doanh nghiệp tiện theo dõi, Bộ Tài chính cũng đã chắt lọc những quy định mới của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là những điểm sửa đổi, bổ sung về danh mục hàng hóa trong biểu thuế xuất, nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125.

Theo đó, danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định số 125 tăng 1.255 dòng thuế so với danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Nghị định 125 cũng bổ sung nguyên tắc kê khai tên hàng và mã hàng đối với các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211 “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” tại Biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan và bổ sung 2 điều kiện xác định mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm hàng có số thứ tự 211.

9 nhóm mặt hàng xuất khẩu điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật

Nghị định 125 lần này cũng sửa đổi thuế xuất khẩu, mô tả hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật của 9 nhóm mặt hàng (như nhôm ở dạng thanh, que, hình; gỗ; thanh đồng; xỉ …).

Nghị định 125 cũng sửa đổi thuế nhập khẩu của 151 dòng thuế và 17 nhóm mặt hàng có sự thay đổi về mô tả hàng hóa, đồng thời sửa đổi thuế nhập khẩu, tiêu chí kỹ thuật của 33 nhóm mặt hàng (như mặt hàng than, ethanol nhiên liệu (E100), clinker, xi măng, sắt thép…).

Bên cạnh đó, trong danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu bổ sung thêm 6 nhóm vào Chương 98 (ví dụ: Set top boxes, thuốc trị mụn trứng cá, kính quang học chưa được gia công về mặt quan học…) với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng.

Đức Minh
Thoibaotaichinh