Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I – 2017

Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I – 2017

Chiều 10/4, Bộ Tài chính tổ chức họp Báo về tình hình thực hiện chương trình công tác quý I/2017, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có đại diện các đơn vị Tổng cục, một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ chủ trì buổi họp báo (Ảnh H.Thọ)

Trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác quý I năm 2017, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Ngô Chí Tùng cho biết, trong quý I/2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06/07 đề án, đạt 85,7% kế hoạch được giao. Riêng trong 3/2017, Bộ Tài chính đã ban hành 7 Thông tư theo thẩm quyền, lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 26 Thông tư theo thẩm quyền.

Về tình hình thực hiện dự toán NSNN, tổng thu cân đối NSNN lũy kế 3 tháng đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách nhà nước quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 tính đến ngày 31/3/2017, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm 2017.

Trong công tac quản lý, điều hành NSNN, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ nhà nước và Tài chính từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ trả lời các phóng viên tại buổi họp báo (Ảnh H.Thọ)

Về công tác kiểm soát chi: Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 183,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 40,4 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 2.400 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 13 tỷ đồng.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính đến giữa tháng 3, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, bắt giữ 2.599 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 66 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 32,4 tỷ đồng; Khởi tố 06 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 13 vụ.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nêu kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I như: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trong Quý I/2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất cấp 47,5 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, xuất 5.000 tấn gạo DTQG viện trợ cho nước Cộng hòa Cu ba, bên cạnh đó đã ban hành quyết định xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-201. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp; Công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công; Công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; Công tác quản lý giá và kiểm soát giá cả thị trường và Hội nhập tài chính, hợp tác tài chính quốc tế cũng đã được đại diện Văn phòng Bộ Tài chính trình bày tại cuộc họp báo.

Dưới sự điều hành của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính – Trần Quân, nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến Dự án Luật thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi); Thuế tiêu thụ đặc biệt và trước bạ đối với xe ô tô; Kết quả thanh tra đối với các Doanh nghiệp xổ số phía Nam; Hoạt động nhập khẩu ô tô trong thời gian vừa qua; Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn về hoạt động cá độ thể thao và Casino… đã được đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính giải thích và thông tin đến phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

MT
Emof