Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua cổng thanh toán nội địa

Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua cổng thanh toán nội địa

Để quản lý thu thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam như Google, Facebook… đạt được hiệu quả, Bộ Tài chính đã xây dựng một mục riêng về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Dự thảo Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua cổng thanh toán nội địa (thông qua Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia – Trung tâm Napas của Ngân hàng Nhà nước). Từ đó cơ quan thuế mới kiểm soát được doanh thu của các dịch vụ này để có cơ sở đề nghị tổ chức nước ngoài khấu trừ nộp thuế.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng không đồng tình với đề xuất này và đề nghị Bộ Tài chính bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo.

Cùng với đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất bỏ nội dụng: “Giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trước khi chuyển tiền thanh toán từ các tổ chức, cá nhân cho các trang mạng xã hội nước ngoài (như Google, Facebook, Youtube…) có trách nhiệm khấu trừ thay tổ chức nước ngoài số thuế nhà thầu phải nộp vào ngân sách nhà nước”.

Theo ông Hưng, thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn đăng ký thuế, báo cáo và thu thuế là của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Ngân hàng Nhà nước không có thẩm quyền chuyên môn về lĩnh vực này.

“Thứ hai, theo pháp luật hiện hành, tổ chức tín dụng chỉ được chủ động trích tiền từ tài khoản của khách khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngân hàng thương mại chỉ thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và thỏa thuận với khách hàng.

Để có cơ sở cho phép các ngân hàng thương mại khấu trừ tiền thuế từ tài khoản của tổ chức nước ngoài để nộp vào ngân sách thì Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) với tư cách cơ quan quản lý nhà nước về thuế phải ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại thực hiện”, ông Hưng lý giải.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phải là cơ quan chủ trì trong việc này.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, ban hành quy định/hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính; xem xét thêm về các quy định hiện hành có cho phép khấu trừ thuế trước khi thanh toán từng món hàng hóa/dịch vụ.

Trả lời ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ hoàn chỉnh dự thảo theo đề nghị của Thống đốc.

Trước đó vào tháng 12/2017, Cục Thuế Tp.HCM đã lần đầu tiên hé lộ doanh thu quảng cáo của Google và Facebook. Theo số liệu do bốn ngân hàng được Cục Thuế chỉ định cung cấp thông tin, số tiền các tổ chức, cá nhân Việt Nam chuyển cho Google, Facebook lên đến trên 1.000 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Tp.HCM, các tổ chức, cá nhân thanh toán tiền cho các trang mạng xã hội Google và Facebook thông qua các thẻ tín dụng quốc tế như Visa, MasterCard… và thường không khấu trừ thuế nhà thầu nên thất thoát thuế rất lớn.

Theo Vneconomy