Chi cục Thuế Quận Hà Đông: Hướng dẫn chính sách thuế và hóa đơn điện tử cho khối trường học công lập

Chi cục Thuế Quận Hà Đông: Hướng dẫn chính sách thuế và hóa đơn điện tử cho khối trường học công lập

Nhằm hướng dẫn cho các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời các qui định về chính sách, pháp luật thuế khi thu các khoản thu dịch vụ khác phải sử dụng hóa đơn thay cho biên lai thu phí, lệ phí, ngày 14/12/2017, Chi cục Thuế quận Hà Đông phối hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế, phí; kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho gần 200 đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông.

Khai mạc hội nghị, Phó Chi cục trưởng – Dư Văn Hiệp cho biết: với mục tiêu xây dựng hình ảnh cơ quan Thuế Thủ đô “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”, Chi Cục Thuế Quận Hà Đông luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện của mình đối với nghĩa vụ Nhà nước. Chi cục Thuế luôn đề cao công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế mới cho NNT; bố trí, sắp xếp cán bộ tại bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận tiện, nhanh chóng. Đặc biệt, hôm nay để các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời các qui định về chính sách, pháp luật, Chi cục mong các đại biểu nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đã được cơ quan Thuế phổ biến, hướng dẫn: Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 và các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí chuyển sang cơ chế giá theo Luật phí và lệ phí thực hiện theo quy định pháp luật về giá có hiệu lực thi hành kể năm 2017. Một số nội dung cần lưu ý về chính sách thuế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp có phát sinh các khoản phí chuyển sang cơ chế giá; cũng như: Thủ tục đăng ký thuế và lưu ý về: sử dụng hóa đơn; chính sách thuế GTGT; chính sách thuế TNDN; đồng thời giải đáp các nội dung về thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế, chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp; đồng thời phổ biến các nội dung liên quan đến sử dụng, quản lý, phát hành hóa đơn theo Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hướng dẫn các Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Cũng như xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Với mục tiêu phổ biến giáo dục pháp luật về thuế, qua hội nghị tập huấn này, tin chắc rặng các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thuộc quận Hà Đông sẽ cập nhật kịp thời chính sách thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Phòng TTHT Cục Thuế Hà Nội