Chính phủ yêu cầu rà soát lại các quy định về thuế

Chính phủ yêu cầu rà soát lại các quy định về thuế

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo truyền đạt của Văn phòng Chính phủ, ngoài nội dung trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu về người nộp thuế cho Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu.

Đồng thời rà soát các quy định của pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan thuế với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quản lý thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cao sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo Vneconomy