Chính sách thuế, phí đã bám sát mục tiêu cơ cấu lại ngân sách

Chính sách thuế, phí đã bám sát mục tiêu cơ cấu lại ngân sách

Sáng 5/7, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hoàn thành và đảm bảo tiến độ 100% đề án được giao

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 26 đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, gồm: 8 đề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 18 đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Trong đó, có nhiều dự án luật, như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tài nguyên và Luật Thuế xuất nhập khẩu (Luật sửa đổi, bổ sung 6 luật thuế); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT); dự án Luật Thuế tài sản; dự án Nghị quyết về Biểu thuế BVMT; dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ…

Trong thẩm quyền của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành 11 thông tư, trong đó có 7 thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, cũng như tháo gỡ những vướng mắc bất cập.

Theo ông Phạm Đình Thi, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí và lệ phí được triển khai rất khẩn trương, bám sát mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập của chính sách hiện hành. Các văn bản quy phạm pháp luật do Vụ Chính sách thuế chủ trì trình các cấp có thẩm quyền đều cụ thể hóa được chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

“Luật càng chi tiết càng dễ đi vào cuộc sống”

Trong số các đề án Vụ Chính sách thuế triển khai trong năm 2018, có nhóm các giải pháp cơ cấu lại NSNN, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo đó, đã tổ chức triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số luật thuế nhằm mục tiêu cơ cấu lại NSNN; khắc phục những vướng mắc của một số luật hiện hành.

Tại kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về một luật sửa 6 luật đã giao Bộ Tài chính xem xét có thể tách riêng để xây dựng thành 3 dự án luật để sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế lớn: Luật Thuế GTGT, Thuế TTĐB và Thuế TNDN trình cùng một kỳ họp Quốc hội trong năm 2019; đối với Luật thuế TNCN, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và Luật Thuế tài nguyên có thể xây dựng thành một luật sửa ba luật và giãn lộ trình vào thời điểm thích hợp.

Ông Phạm Đình Thi cho biết, việc sửa đổi, bổ sung 3 dự án luật: Luật Thuế GTGT (sửa đổi), Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) và Luật Thuế TNDN (sửa đổi) nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, đảm bảo công bằng và bình đẳng trong cạnh tranh; đảm bảo tăng trưởng nguồn thu NSNN trong trung và dài hạn.

Trong đó, tập trung cải cách ưu đãi thuế nhằm tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, mở rộng cơ sở thu, khuyến khích và thu hút đầu tư có chọn lọc như Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 đối với thuế TNDN đã đề ra, để phát triển các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và một số ít ngành, lĩnh vực quan trọng theo chính sách phát triển của Nhà nước trong giai đoạn sắp tới.

Trên cơ sở thu hẹp diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực, chỉ tập trung ưu đãi thuế vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, lĩnh vực xã hội hóa, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngoài ra, nhóm các đề án thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển cũng được Vụ Chính sách thuế ưu tiên thực hiện trong năm 2018.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành rà soát điều chỉnh giảm các khoản phí, lệ phí nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Vụ Chính sách thuế hết sức nặng nề. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành xây dựng 6 dự án luật, nghị quyết theo tiến độ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: Luật Thuế GTGT (sửa đổi); Luật Thuế TTĐB (sửa đổi); Luật Thuế TNDN (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT; Luật Thuế tài sản; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT.

Ngoài ra, 6 tháng cuối năm, Vụ Chính sách thuế thực hiện 3 đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, trong đó có các thông tư hướng dẫn về phí, lệ phí, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí. Đồng thời, tham mưu, trình Bộ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trong 6 tháng đầu năm. Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Vụ Chính sách thuế trong 6 tháng qua.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Vụ Chính sách thuế phải bám sát tiến độ thực hiện các dự án luật; phải đánh giá, tổng kết tốt thực tiễn để luật càng chi tiết, càng dễ đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai lưu ý những người làm công tác chính sách thuế trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phải lắng nghe ý kiến nhiều chiều và nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế, để từ đó có phương án tối ưu nhất, đảm bảo xây dựng luật khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng yêu cầu Vụ Chính sách thuế cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận dư luận xã hội trong công tác xây dựng pháp luật tài chính. Qua những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Vụ Chính sách thuế sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018./

Minh Anh
TBTC