Chương trình học bổng CIMA dành cho Hội viên VACPA

Chương trình học bổng CIMA dành cho Hội viên VACPA

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Hội viên chương trình học bổng VACPA-CIMA Executive Strategic (Chương trình Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc) dành cho Hội viên VACPA.

Đây là chương trình phối hợp giữa VACPA và Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc (CIMA) – hội nghề nghiệp lớn nhất và đứng đầu trên thế giới về Kế toán quản trị thành lập năm 1919. Theo chương trình, Hội viên VACPA sẽ được miễn 12/16 môn của chương trình CIMA (bao gồm 4 môn ở cấp độ chứng chỉ, 4 môn ở cấp độ tác nghiệp và 4 môn ở cấp độ quản lý).

Như vậy, Hội viên VACPA chỉ học và thi 4 môn sau:

E3 : Quản trị chiến lược

P3 : Quản trị rủi ro

F3 : Chiến lược tài chính

SCS: Bài thi tình huống tổng hợp cấp độ chiến lược

Lịch khai giảng khoá học F3 – Chiến lược tài chính sẽ bắt đầu vào ngày 17/03/2018.

Đặc biệt, hội viên VACPA khi đăng ký học tại FTMS sẽ được giảm thêm 35% học phí cho cấp độ chiến lược của chương trình CIMA (áp dụng trên học phí gốc).

Để biết thêm thông tin về chương trình học, Quý Hội viên vui lòng xem tại: https://www.ftmsglobal.edu.vn/cima/chuong-trinh-vacpa-cima-executive-strategic/ hoặc liên hệ tới Ban Hội viên VACPA, số điện thoại: 024 39724334 ext 104.

VACPA trân trọng thông báo chương trình.

Trích nguồn: VACPA-CIMA