Công nghệ trong hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội và thách thức

Công nghệ trong hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội và thách thức

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét việc áp dụng công nghệ trong quy trình kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở khảo cứu các tài liệu có liên quan, bài viết nêu bật những cơ hội mà công nghệ mang lại, bao gồm: nâng cao độ chính xác của thông tin, hiệu quả được cải thiện, thông tin chi tiết theo thời gian thực và khả năng ra quyết định linh hoạt. Tuy nhiên, có một số rào cản và thách thức cản trở việc áp dụng công nghệ, chẳng hạn như: nhận thức hạn chế, thiếu các nguồn lực, khả năng chống lại sự thay đổi và vấn đề lo ngại về bảo mật dữ liệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm giải quyết những thách thức này. Qua đó, giúp SMEs có thể khai thác lợi ích của công nghệ và thúc đẩy năng suất, cũng như hiệu quả trong hoạt động kế toán của họ.

Từ khóa: áp dụng công nghệ trong kế toán, doanh nghiệp vừa và nhỏ, SMEs.

Abstract

This study examines the application of technology in the accounting process of small and medium enterprises (SMEs) in Vietnam. Using qualitative research methods, based on the study of relevant literature, the article highlights the opportunities offered by technology, including: Improving the accuracy of information; improved efficiency, real-time insights, and flexible decision-making. However, there are a number of barriers and challenges to technology adoption, such as limited awareness; lack of resources; resistance to change; and data security concerns. Based on the results of the study, a number of recommendations are made to address these challenges, thereby helping SMEs to exploit the benefits of technology and promote productivity and efficiency in their accounting activities.

Keywords: applying technology in accounting, small and medium enterprises, SMEs.

JEL Classifications: M40, M41, M49.

DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.01202408

  1. Đặt vấn đề

SMEs ở Việt Nam đã và đang phát triển rất nhanh, có sức lan tỏa đến tất cả lĩnh vực của đời sống – xã hội. Trong quá trình phát triển kinh tế, SMEs đã có những đóng góp to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế của đất nước. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê (2022), SMEs chiếm tới 98,3% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 43% GDP, 30% tổng thu ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho hơn 5 triệu lao động. SMEs hoạt động đa dạng với nhiều ngành nghề và lĩnh vực, giải quyết tốt vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của vùng miền, địa phương (Phạm Huy Hùng, 2022).

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ trong những năm gần đây đã mang lại những thay đổi đáng kể cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động kế toán. SMEs tại Việt Nam đang dần nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ trong hoạt động kế toán của mình, việc áp dụng công nghệ trong hoạt động kế toán là hết sức quan trọng đối với các SMEs. Công nghệ có thể tự động hóa các quy trình thủ công, giảm sai sót và nâng cao tính chính xác của dữ liệu tài chính (Hung, 2022). Cho phép truy cập thông tin tài chính theo thời gian thực, tạo điều kiện cho việc ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược kịp thời. Hơn nữa, công nghệ mang lại cơ hội tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và cải thiện báo cáo tài chính, những điều rất quan trọng cho sự tăng trưởng và bền vững của các SMEs trong môi trường kinh doanh cạnh tranh. Tuy nhiên, các SMEs ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những rào cản và thách thức trong việc tích hợp hiệu quả công nghệ vào hoạt động kế toán của mình, những rào cản và thách thức này có thể bao gồm: nhận thức và kiến thức hạn chế về các giải pháp công nghệ sẵn có, hạn chế về chi phí và tâm lý của người thực hiện còn ngại thay đổi, tiếp cận công nghệ mới. Bên cạnh đó, sự lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu, vấn đề tích hợp công nghệ mới vào các hệ thống hiện có và hạn chế về cơ sở hạ tầng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng công nghệ mới trong hoạt động kế toán của SMEs.

Do vậy, bài viết này được thực hiện nhằm xác định và phân tích một cách rõ ràng hơn về những cơ hội và thách thức mà SMEs ở Việt Nam đang gặp phải, với việc áp dụng công nghệ trong hoạt động kế toán của mình. Qua đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị hiệu quả nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị và các giải pháp thực tế, để thu hẹp khoảng cách và cho phép SMEs tận dụng công nghệ một cách hiệu quả, nâng cao thực tiễn kế toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

  1. Thực trạng áp dụng công nghệ trong hoạt động kế toán tại các SMEs

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến tốc độ áp dụng công nghệ ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có kế toán. Các loại công nghệ hiện đang được kế toán viên trong SMEs sử dụng cho mục đích kế toán, có thể kể đến như sau:

Phần mềm kế toán cơ bản

Các phần mềm kế toán cơ bản chẳng hạn như bảng tính được nhiều SMEs ở Việt Nam sử dụng rộng rãi để quản lý hồ sơ tài chính của họ. Sự phổ biến này có thể là do khả năng tiếp cận và chi phí hợp lý của những công cụ đó, khiến chúng phù hợp với các nhiệm vụ kế toán cơ bản. Chẳng hạn, SMEs thường dựa vào phần mềm bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google trang tính, để ghi lại các giao dịch tài chính, tạo báo cáo tài chính đơn giản và theo dõi chi phí. Các công cụ phần mềm này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và quen thuộc với nhiều kế toán viên, chủ doanh nghiệp, cho phép họ dễ dàng nhập và thao tác dữ liệu.

Hơn nữa, các hệ thống dựa trên bảng tính có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể và cho phép SMEs điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu riêng của họ. Ngoài ra, các phần mềm kế toán được phát triển của các công ty phù hợp với thị trường Việt Nam, đã thu hút được sự chú ý của SMEs. Các phần mềm này thường cung cấp các tính năng được bản địa hóa, chẳng hạn như hỗ trợ các chuẩn mực kế toán và quy định thuế của Việt Nam. Ví dụ: MISA, FAST Accounting – một phần mềm kế toán phổ biến, được SMEs ở Việt Nam sử dụng rộng rãi do giá cả phải chăng và khả năng tương thích với thông lệ kế toán. Nhìn chung, sự phổ biến của phần mềm kế toán cơ bản trong SMEs phản ánh tính thực tế và hiệu quả về mặt chi phí của những công cụ này để quản lý hồ sơ tài chính và thực hiện các nhiệm vụ kế toán cơ bản.

Phần mềm kế toán dựa trên đám mây

Các phần mềm này bao gồm các nền tảng phổ biến như Xero, QuickBooks và Zoho Books, đã thu hút được sự chú ý của một số SMEs ở Việt Nam. Các giải pháp dựa trên đám mây này mang lại nhiều lợi ích góp phần tạo nên sự hấp dẫn của chúng. Chẳng hạn, SMEs có thể hưởng lợi từ việc truy cập từ xa vào dữ liệu tài chính, cho phép kế toán viên, chủ doanh nghiệp truy cập và quản lý thông tin kế toán của họ một cách thuận tiện từ bất kỳ đâu có kết nối internet. Khả năng truy cập từ xa này đặc biệt có giá trị trong môi trường làm việc ngày càng di động và linh hoạt ngày nay.

Ngoài ra, phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các biện pháp bảo mật dữ liệu nâng cao so với các công cụ truyền thống. Các nhà cung cấp phần mềm thường sử dụng các giao thức bảo mật và mã hóa dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ thông tin tài chính nhạy cảm, giảm nguy cơ xâm nhập hoặc mất dữ liệu. Ngoài ra, phần mềm kế toán dựa trên đám mây thường kết hợp các quy trình tự động, chẳng hạn như tích hợp nguồn cung cấp dữ liệu ngân hàng, phân loại giao dịch tự động, tạo hóa đơn, hợp lý hóa các công việc kế toán thông thường và tiết kiệm thời gian cho kế toán viên.

Hơn nữa, các giải pháp dựa trên đám mây này cung cấp khả năng tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác, chẳng hạn như cổng thanh toán hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), cho phép luồng dữ liệu liền mạch giữa các phòng ban và chức năng khác nhau trong tổ chức. Mặc dù, những lợi thế của phần mềm này đã được khẳng định nhưng tỷ lệ áp dụng phần mềm kế toán dựa trên đám mây của SMEs ở Việt Nam vẫn tương đối thấp khi so sánh với các doanh nghiệp lớn hơn. Điều này có thể là do các yếu tố như nhận thức hạn chế về lợi ích, lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu, cũng như nhu cầu đào tạo và hỗ trợ sử dụng các hệ thống dựa trên đám mây. Tuy nhiên, khi những lợi ích này ngày càng được thừa nhận rộng rãi và khi SMEs tiếp tục thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số, dự kiến vào việc áp dụng phần mềm kế toán dựa trên đám mây sẽ tăng dần trong SMEs trong thời gian tới.

Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo

Việc áp dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình kế toán vẫn đang ở giai đoạn đầu đối với nhiều SMEs ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngày càng có sự công nhận về những lợi ích tiềm năng mà các công nghệ này có thể mang lại. Một lợi thế đáng kể là khả năng cải thiện độ chính xác trong xử lý dữ liệu tài chính. Ví dụ, các công cụ tự động hóa như nhận dạng ký tự quang học (OCR) có thể được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ hóa đơn hoặc biên lai, giảm nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và giảm thiểu lỗi của con người, điều này tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chính xác của các giao dịch tài chính.

Ngoài ra, các hệ thống hỗ trợ AI đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng thực hiện phân tích và dự báo tài chính phức tạp. Các hệ thống này có thể phân tích khối lượng lớn dữ liệu, xác định các mẫu và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho việc ra quyết định. Chẳng hạn, SMEs có thể tận dụng các công cụ hỗ trợ AI như QuickBooks Online Advanced, sử dụng thuật toán học máy để phân loại giao dịch và cung cấp các báo cáo tùy chỉnh. Điều này cho phép SMEs hiểu sâu hơn về hiệu quả tài chính của họ và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Mặc dù, việc áp dụng tự động hóa và AI trong quy trình kế toán vẫn còn hạn chế ở SMEs Việt Nam, nhưng sự nhận thức ngày càng tăng về lợi ích và sự sẵn có của các công cụ thân thiện với người dùng, dự kiến sẽ thúc đẩy việc áp dụng công nghệ này nhiều hơn trong tương lai. Khi SMEs nhận thức rõ hơn về tiềm năng đạt được hiệu quả, độ chính xác được cải thiện và giảm khối lượng công việc thủ công mà các công nghệ này mang lại, chúng ta có thể dự đoán sự tích hợp rộng rãi hơn của tự động hóa và AI trong thực tiễn kế toán của SMEs ở Việt Nam.

  1. Công nghệ mang lại cho hoạt động kế toán

Công nghệ mang lại nhiều cơ hội cho kế toán viên cải tiến phương pháp kế toán của mình. Có thể kể đến các khía cạnh sau:

Nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian

Công nghệ cho phép tự động hóa các nhiệm vụ kế toán thường xuyên và lặp đi lặp lại, chẳng hạn như nhập dữ liệu, đối chiếu và tạo báo cáo. Việc tự động hóa này giúp giảm nhu cầu can thiệp thủ công, tiết kiệm thời gian và cho phép kế toán viên tập trung vào các hoạt động chiến lược và có giá trị gia tăng hơn. Bằng cách tận dụng công nghệ, kế toán viên có thể hợp lý hóa các quy trình, nâng cao hiệu quả quy trình làm việc và xử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn một cách dễ dàng hơn (Phạm Huy Hùng và cộng sự, 2023).

Cải thiện độ chính xác và giảm sai sót

Việc nhập dữ liệu thủ công dễ xảy ra lỗi, điều này có thể gây hậu quả đáng kể cho báo cáo tài chính. Công nghệ, chẳng hạn như OCR và thuật toán xác thực dữ liệu có thể nâng cao độ chính xác bằng cách tự động nhập dữ liệu và giảm thiểu sai sót của con người (Berikol & Killi, 2021). Hệ thống tự động cũng có thể thực hiện kiểm tra theo thời gian thực, đánh dấu những điểm không nhất quán hoặc lỗi để xem xét và đảm bảo độ chính xác cao hơn trong các báo cáo tài chính.

Thông tin chi tiết về tài chính theo thời gian thực

Công nghệ cho phép kế toán viên truy cập dữ liệu tài chính theo thời gian thực, cung cấp cho họ thông tin chi tiết cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phần mềm kế toán dựa trên đám mây và các hệ thống tích hợp, cho phép truy cập tức thời vào thông tin tài chính và hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời. Kế toán có thể theo dõi dòng tiền, theo dõi chi phí và tạo báo cáo tài chính theo yêu cầu, cho phép quản lý tài chính chủ động hơn.

Phân tích và báo cáo dữ liệu

Các công cụ công nghệ tiên tiến cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp kế toán viên có được những hiểu biết có ý nghĩa từ dữ liệu tài chính. Với các tính năng như trực quan hóa dữ liệu, kế toán viên có thể xác định xu hướng, mô hình và điểm bất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định phù hợp hơn (Izzo và cộng sự, 2022). Công nghệ cũng cho phép tạo ra các báo cáo tài chính toàn diện và linh hoạt, cho phép kế toán viên trình bày thông tin một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Tuân thủ các quy định

Công nghệ hỗ trợ đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, quy định về thuế và yêu cầu báo cáo. Phần mềm kế toán thường tích hợp các tính năng tuân thủ tích hợp, giúp kế toán viên tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định. Những tính năng bổ sung như nhắc việc và thông báo tự động có thể hỗ trợ đáp ứng các thời hạn quan trọng, giảm sự vi phạm và duy trì tuân thủ quy định.

Có thể thấy, công nghệ mang lại cho kế toán viên nhiều cơ hội để cải thiện phương pháp kế toán của họ. Bằng cách tận dụng tự động hóa, truy cập dữ liệu thời gian thực, khai thác khả năng phân tích dữ liệu và tăng cường hợp tác, kế toán viên có thể nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng ra quyết định. Ứng dụng công nghệ giúp kế toán viên chuyển đổi vai trò từ kế toán truyền thống sang quản lý tài chính chiến lược và mang lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp.

  1. Rào cản và thách thức khi áp dụng công nghệ trong hoạt động kế toán tại các SMEs

Mặc dù, cơ hội và lợi ích thu được từ việc áp dụng công nghệ vào hoạt động kế toán là rất lớn. Tuy nhiên, các kế toán viên trong SMEs ở Việt Nam phải đối mặt với một số rào cản và thách thức khi áp dụng công nghệ vào quy trình kế toán của mình, có thể kể đến như sau:

Nhận thức và kiến thức hạn chế

Một rào cản đáng kể là nhận thức và kiến thức hạn chế của các kế toán viên trong SMEs về các giải pháp công nghệ hiện có và lợi ích tiềm năng của chúng. Nhiều kế toán viên có thể chưa quen với các phần mềm kế toán hoặc công cụ tự động hóa mới nhất, điều này cản trở khả năng tận dụng công nghệ một cách hiệu quả. Một số kế toán viên trong SMEs ở Việt Nam có thể không biết đến phần mềm kế toán dựa trên đám mây, như Xero hoặc QuickBooks, những phần mềm cung cấp các tính năng và nhiều khả năng nâng cao.

Chi phí và khả năng chi trả

SMEs thường hoạt động với ngân sách hạn chế và khiến chi phí triển khai công nghệ trở thành một thách thức đáng kể. Giấy phép phần mềm kế toán, nâng cấp phần cứng và chi phí đào tạo, được coi là những khoản đầu tư tốn kém đối với SMEs. Chẳng hạn, chi phí trả trước để triển khai hệ thống phần mềm kế toán tiên tiến, như SAP Business One có thể quá cao đối với nhiều SMEs ở Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có nguồn tài chính hạn chế.

Tâm lý ngại thay đổi

Chống lại sự thay đổi là một thách thức chung khi đưa công nghệ mới vào quy trình kế toán. Các kế toán viên có thể đã quen với các phương pháp thủ công truyền thống và triển vọng áp dụng các hệ thống mới có thể gặp phải sự phản đối hoặc miễn cưỡng. Một số kế toán viên ở SMEs có thể muốn tiếp tục sử dụng bảng tính cho các công việc ghi sổ kế toán, mặc dù phần mềm kế toán dựa trên đám mây có thể mang lại những lợi thế đáng kể về hiệu quả và độ chính xác.

Mối quan tâm về bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu khi áp dụng công nghệ vào quy trình kế toán. SMEs có thể thận trọng trong việc lưu trữ dữ liệu tài chính trên đám mây, do lo ngại về việc vi phạm dữ liệu hoặc tình trạng truy cập trái phép. Kế toán viên ở SMEs có thể ngần ngại khi chuyển sang phần mềm kế toán dựa trên đám mây, do lo ngại khả năng rò rỉ dữ liệu hoặc sự cố bị hack. Đặc biệt, nếu họ không biết về các biện pháp bảo mật hiệu quả được các nhà cung cấp phần mềm có uy tín sử dụng.

Đào tạo và hỗ trợ

Đào tạo đầy đủ và hỗ trợ liên tục là rất quan trọng để áp dụng công nghệ thành công vào quy trình kế toán. SMEs có thể phải đối mặt với những thách thức, trong việc cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện cho kế toán viên của họ để thích ứng với phần mềm hoặc công cụ mới. Ví dụ, nguồn lực hạn chế và hạn chế về thời gian, có thể gây khó khăn cho SMEs trong việc phân bổ đầy đủ các buổi đào tạo hoặc thuê chuyên gia bên ngoài để đảm bảo kế toán viên thành thạo sử dụng phần mềm kế toán mới.

Tích hợp với các hệ thống hiện có

SMEs thường có sẵn các hệ thống và quy trình hiện có cần được tích hợp với công nghệ mới. Các vấn đề về khả năng tương thích và sao chép dữ liệu có thể đặt ra những thách thức khi triển khai phần mềm kế toán mới. Chẳng hạn, một SMEs sử dụng hệ thống kế toán cũ hơn có thể gặp khó khăn trong việc tích hợp hệ thống đó với giải pháp phần mềm dựa trên đám mây mới, dẫn đến quy trình kế toán bị phân tán.

Cơ sở hạ tầng và kết nối

SMEs ở một số vùng miền có thể phải đối mặt với những thách thức về cơ sở hạ tầng và kết nối, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa. Kết nối internet hạn chế hoặc nguồn điện không ổn định, có thể cản trở hoạt động hiệu quả của hệ thống kế toán dựa trên đám mây. Các SMEs ở khu miền núi có khả năng truy cập internet hạn chế, có thể gặp khó khăn trong việc truy cập dữ liệu tài chính theo thời gian thực hoặc cộng tác với các bên liên quan bằng phần mềm kế toán dựa trên đám mây.

  1. Kết luận và khuyến nghị

Việc áp dụng công nghệ trong quy trình kế toán mang lại cơ hội đáng kể cho SMEs. Mặc dù, SMEs trong nước vẫn đang trong giai đoạn đầu tiếp cận công nghệ nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức được lợi ích tiềm năng của công nghệ, bao gồm cải thiện độ chính xác, cải thiện hiệu quả hoạt động, thông tin chi tiết theo thời gian thực và nâng cao khả năng ra quyết định. Tuy nhiên, một số thách thức như nhận thức hạn chế, chi phí, tâm lý ngại thay đổi, lo ngại về bảo mật dữ liệu, nhu cầu đào tạo, vấn đề tích hợp và hạn chế về cơ sở hạ tầng cần được giải quyết.

Do vậy, để thúc đẩy việc áp dụng công nghệ hiệu quả của kế toán viên trong SMEs ở Việt Nam, có thể xem xét các khuyến nghị sau:

Nâng cao nhận thức và giáo dục

Tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức và chương trình đào tạo, để giáo dục kế toán viên trong SMEs về lợi ích của việc áp dụng công nghệ. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm và các tài nguyên trực tuyến, nhằm nêu bật những lợi thế của công nghệ trong việc cải thiện quy trình kế toán. Hợp tác với các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành nghề và nhà cung cấp công nghệ, để phổ biến thông tin và thúc đẩy các phần mềm công nghệ mới.

Cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí

Cung cấp các giải pháp công nghệ hiệu quả về mặt chi phí, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của SMEs. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp giấy phép phần mềm giảm giá, cung cấp mô hình định giá dựa trên đăng ký hoặc quảng bá các tùy chọn phần mềm kế toán nguồn mở. Các chương trình hỗ trợ hoặc trợ cấp của chính phủ có thể được thiết lập, để hỗ trợ SMEs tiếp cận các giải pháp công nghệ giá cả phải chăng.

Nhấn mạnh đến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu

Giải quyết các mối lo ngại xung quanh vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu,  bằng cách thúc đẩy việc sử dụng các nhà cung cấp công nghệ có uy tín và an toàn. Nêu bật các biện pháp bảo mật do phần mềm kế toán dựa trên đám mây triển khai và đào tạo kế toán viên về mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu. Cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn về các biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật dữ liệu, nhằm tạo niềm tin vào việc áp dụng công nghệ.

Thúc đẩy văn hóa học tập liên tục

Khuyến khích SMEs đầu tư vào đào tạo và phát triển chuyên môn cho kế toán viên của họ. Cung cấp các chương trình đào tạo đặc biệt tập trung vào việc áp dụng công nghệ, bao gồm các buổi đào tạo thực hành, khóa học trực tuyến và cấp chứng chỉ. Ngoài ra, hãy khuyến khích các kế toán viên luôn cập nhật những tiến bộ công nghệ mới nhất thông qua việc tham gia vào các sự kiện, diễn đàn và cơ hội kết nối trong ngành.

Tạo điều kiện tích hợp và hỗ trợ

Đảm bảo rằng, các giải pháp công nghệ có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống và quy trình hiện có. Thúc đẩy các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu và khả năng tương tác, để tạo điều kiện tích hợp trơn tru phần mềm kế toán với các ứng dụng kinh doanh khác. Cung cấp hỗ trợ và trợ giúp kỹ thuật cho SMEs trong giai đoạn triển khai và áp dụng, để giải quyết mọi thách thức hoặc thắc mắc mà họ có thể gặp phải.

Tận dụng sự hỗ trợ của Chính phủ

Khuyến khích các sáng kiến của Chính phủ hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số của SMEs, điều này có thể bao gồm: việc cung cấp các khoản trợ cấp hoặc ưu đãi thuế cho việc áp dụng công nghệ, thành lập các trung tâm hoặc trung tâm áp dụng công nghệ để hỗ trợ các SME trong quá trình triển khai, hay thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các nhà cung cấp công nghệ và các SME để tạo điều kiện chia sẻ, hợp tác kiến thức.

Bằng cách thực hiện những khuyến nghị này, SMEs ở Việt Nam có thể vượt qua các rào cản và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ một cách hiệu quả của các kế toán viên. Điều này sẽ cho phép họ tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện phương pháp kế toán, tăng cường quản lý tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tổng thể.