Công tác thống kê thuế có vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Công tác thống kê thuế có vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tại cuộc họp trao đổi, thảo luận các giải pháp để triển khai Đề án Hiện đại hóa công tác thống kê thuế nâng cao hiệu quả quản lý thuế vừa được tổ chức chiều nay (29/5). Dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và thành viên Tổ xây dựng Đề án.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhận định công tác thống kê có ý nghĩa rất lớn trong việc phân tích, so sánh, đánh giá. Qua số liệu thống kê kết quả sẽ phản ảnh trung thực điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình điều hành và tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế của từng cơ quan thuế và của cả ngành Thuế, từ đó giúp Tổng cục Thuế và cơ quan thuế địa phương rút ra được bài học để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

“Hệ thống thống kê thuế phải đảm bảo được tính sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý của cơ quan thuế từng cấp. Theo đó, đối với các đơn vị cần đưa ra được yêu cầu trong quản lý và đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác thống kê theo đặc thù của từng đơn vị, từ đó Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất để nghiên cứu, nâng cấp và áp dụng thống nhất trong toàn ngành.” – Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải cho biết, hiện nay công tác thống kê thuế trong ngành Thuế chia ra hệ thống công tác thống kê thuế tại Tổng cục thuế và tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với hệ thống công tác thống kê thuế tại các Cục Thuế, Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải đánh giá, hiện tại công tác thống kê thuế tại các Cục Thuế mới chỉ đáp ứng được phân tổ theo địa bàn, chưa phân tổ theo loại hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh.

“Chính những hạn chế về công tác thống kê thuế trong thực tiễn đã phần nào làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành thu ngân sách của các cơ quan thuế tại địa phương. Với vai trò là đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu giải pháp thống kê thuế, trong thời gian vừa qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu để đề xuất giải pháp thống kê hiệu quả, phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số của ngành Thuế.” – Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải chia sẻ.

Tại cuộc họp, phần lớn ý kiến các đại biểu tham gia đều nhận định tầm quan trọng của công tác báo cáo thống kê và bày tỏ mong muốn hệ thống báo cáo thống kê trong thời gian tới sẽ có sự cải tiến qua việc áp dụng các thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ.

Trao đổi ý kiến tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng nhận định, công tác thống kê tốt phải đảm bảo được cung cấp số liệu nhanh chóng phục vụ khâu lập báo cáo các cấp khi có yêu cầu.

Đồng quan điểm, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cho rằng để công tác thống kê thuế đạt hiệu quả cần sự chung tay của các đơn vị trong toàn ngành Thuế. Căn cứ thực tế quản lý của mình, căn cứ trên cơ sở mục tiêu quản lý của từng đơn vị để xây dựng giải pháp thống kê thuế có hiệu quả nhất.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến góp ý của từng đại biểu tham dự và làm rõ chi tiết tới từng đối tượng thống kê để tiếp tục hoàn thiện Đề án Hiện đại hóa công tác thống kê thuế nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

“Thống kê thuế là hết sức quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu giải pháp phù hợp với thực tiễn trong nước, cần tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước trên thế giới. Mục tiêu là làm sao công tác thống kê thuế đạt hiệu quả trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu mục tiêu chuyển đổi số của ngành Thuế.” – Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo