Cục Thuế Bình Phước: Sắp xếp, sáp nhập 9 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực

Cục Thuế Bình Phước: Sắp xếp, sáp nhập 9 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực

Ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước cho biết, đơn vị đang tập trung sắp xếp, sáp nhập 9 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, Bình Phước còn 6 chi cục thuế so với thời điểm hiện tại là 11 chi cục.

Cụ thể, năm 2018 đơn vị tiến hành sắp xếp, sáp nhập 2 chi cục thuế là Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài và Chi cục Thuế huyện Đồng Phú thành một chi cục thuế khu vực, hoàn thành trước ngày 1/9/2018.

Sắp xếp, sáp nhập 2 chi cục thuế là Chi cục Thuế thị xã Bình Long và Chi cục Thuế huyện Hớn Quảng thành một chi cục thuế khu vực, hoàn thành trước ngày 1/1/2019.

Năm 2020, đơn vị tiếp tục sắp xếp, sáp nhập 3 chi cục thuế là Chi cục Thuế thị xã Phước Long, Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập và Chi cục Thuế huyện Phú Riềng thành 1 chi cục thuế khu vực; sắp xếp, sáp nhập 2 Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh và Chi cục Thuế huyện Bù Đốp thành 1 chi cục thuế khu vực.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp lại (9 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực, giảm 5 chi cục), Cục Thuế Bình Phước chỉ còn lại 6/11 chi cục thuế so với hiện nay./.

Văn Tuấn – Văn Thanh
TBTC