Cục Thuế Hà Nội quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách

Cục Thuế Hà Nội quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách

Tính đến hết tháng 11/2017, Cục Thuế Hà Nội đã thu ngân sách đạt 163.300 tỷ đồng, bằng 87% dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ. Như vậy với 13% dự toán còn lại, nhiệm vụ trong tháng cuối năm là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn khẳng định, cơ quan thuế sẽ tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm hoàn thành vượt dự toán được giao.

Chia sẻ với phóng viên về nhiệm vụ thu ngân sách, ông Mai Sơn cho biết, trong 11 tháng năm 2017, trên địa bàn có nhiều khu vực, khoản thu đạt khá so với dự toán và duy trì được mức tăng trưởng qua các năm. Theo đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 90,7% dự toán, tăng 24,6%; thuế TNCN đạt gần 85% dự toán, tăng 21,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85,3% dự toán, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng chi cục thuế. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các phòng, các chi cục trưởng tiếp tục triển khai nhiệm vụ đến từng tổ, đội thuế và từng cán bộ công chức. Hàng tuần, tháng, các đơn vị đều có cơ chế kiểm soát từng nội dung, nhiệm vụ đã giao và kết quả thực hiện. Từ lãnh đạo Cục Thuế đến trưởng đầu mối phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực công việc được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được gắn với công tác bình xét thi đua cuối năm.

Cùng với đó, để đảm bảo tiến độ thu, Cục Thuế Hà Nội đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là thu nợ đọng và đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra. Theo kế hoạch đã đề ra, Cục Thuế thường xuyên rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nợ, phân loại chính xác số nợ thuế theo tiêu chí phù hợp. Từ đó xác định các yếu tố khách quan và chủ quan để có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế. Đối với các đơn vị cố tình chây ỳ, bên cạnh biện pháp công khai danh tính trên website của ngành và các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh. Để tháo gỡ khó khăn cho DN nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho phép áp dụng các biện pháp linh hoạt để tạo điều kiện khôi phục hoạt động SXKD và giảm số thuế nợ đọng. Nhờ đó, tính đến hết tháng 11, cơ quan thuế đã thu hồi được gần 11.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế đã yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát danh sách, phân tích cơ sở dữ liệu để tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, Cục Thuế đã tập trung vào thực hiện kiểm tra theo chuyên đề như: chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, kinh doanh thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, khách sạn… Qua công tác thanh, kiểm tra đã truy thu trên 2.800 tỷ đồng, góp phần hoàn thành đúng tiến độ thu ngân sách.

Phó Cục trưởng Mai Sơn nhận định, chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2017, vì vậy áp lực thu cuối năm rất lớn. Tuy nhiên Cục Thuế sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ việc kê khai, tạm nộp thuế của các DN, đặc biệt là các DN trọng điểm để phát hiện và huy động kịp thời các khoản thu chưa kê khai đúng, đủ và các khoản còn dư địa. Bên cạnh đó, sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các địa chỉ rủi ro trọng điểm để sớm hoàn thành quyết định xử lý và đôn đốc thu nộp vào NSNN. Đối với các cuộc thanh tra còn dở dang, đặc biệt các DN dự kiến có số xử lý sau thanh, kiểm tra lớn, sẽ đẩy nhanh việc kết luận, để kịp thời đôn đốc, truy thu vào NSNN. Trong tháng cuối năm, cơ quan thuế sẽ thường xuyên họp giao ban với từng nhóm phòng, nhóm chi cục thuế để nắm bắt những diễn biến của công tác thu, qua đó có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị.

Trung Kiên
Tapchithue