Cục Thuế tỉnh Đắk Nông dẫn đầu về cải cách hành chính các cơ quan cấp tỉnh năm 2022

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông dẫn đầu về cải cách hành chính các cơ quan cấp tỉnh năm 2022

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất trong 22 sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 theo Quyết định số 251/QĐ-UBND được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 01/03/2023.

Việc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh CCHC trong những năm qua đã góp phần giúp doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh CCHC

Từ chỉ số CCHC có sự tăng trưởng tích cực cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh CCHC của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Lãnh đạo Cục Thuế đã có những hành động cụ thể, thiết thực để giải quyết nhanh chóng, triệt để các vấn đề cụ thể của DN.

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách TTHC, cải cách thể chế, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thuế và lãnh đạo các đơn vị quan tâm đẩy mạnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong công tác CCHC để phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho DN hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, một trong những ứng dụng Cục Thuế đã triển khai thành công như: dịch vụ thuế điện tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động; hóa đơn điện tử. Hầu hết các ứng dụng đều được doanh nghiệp (DN), người nộp thuế đón nhận và đánh giá cao.

Tính đến tháng 12/2022, có 3.129 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 3.142 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,58%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 65.072 lượt hồ sơ. Đã có 98,03% tổng số DN đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử. Tỷ lệ DN hoàn thuế điện tử đạt 100%. Tỷ lệ số DN nộp thuế điện tử/ Tổng số DN nộp thuế trong tháng đạt 98,03 %. Tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử/ Tổng chứng từ nộp thuế đạt 98,74 %. Tỷ lệ số tiền nộp ngân sách Nhà nước qua hình thức điện tử đạt 97,83%.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục duy trì vận hành thống nhất và hiệu quả hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế khu vực, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7. Hệ thống danh mục câu hỏi được phân loại cụ thể hơn với 47 loại câu hỏi, đồng thời hệ thống có chức năng phân luồng câu hỏi tự động giúp giảm khối lượng công việc của cán bộ thuế ở bước phân loại và phân công người trả lời câu hỏi. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Thuế đã tiếp nhận, trả lời 590 câu hỏi, 100% câu hỏi liên quan đến các vướng mắc về chính sách pháp luật thuế được trả lời đúng hạn.

Hiệu quả thiết thực nhất trong công tác chuyển đổi số của ngành Thuế ngoài triển khai thực hiện các dịch vụ thuế điện tử truyền thống như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, ngành Thuế đã đưa vào vận hành hàng loạt giải pháp số hóa mới trong công tác quản lý. Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile).

Theo đó, người nộp thuế có thể xác thực đăng ký tài khoản eTax mobile điện tử thông qua việc xác minh thông tin về số điện thoại, số tài khoản và số CMND/CCCD trên hệ thống của ngân hàng thay vì việc người nộp thuế sẽ phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.

Về chỉ số CCHC của các cơ quan cấp tỉnh có giá trị trung bình đạt 87.83%. Trong đó, Cục Thuế tỉnh dẫn đầu 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về CCHC có số điểm 99.48 và có số điểm tăng cao nhất trong các sở, ban, ngành của tỉnh năm 2022 với 4.49 điểm. 7/7 chỉ số thành phần về công tác CCHC năm 2022 của Cục Thuế được đánh giá cao từ 95-100% số điểm.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh Đắk Nông, Cục Thuế tỉnh là một trong ba đơn vị nằm trong Nhóm thứ 1 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ 95% đến 100%, xếp loại xuất sắc.

Giải pháp hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tối đa cho người dân, DN

Để tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong công tác CCHC và nâng cao Chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của công chức thuế, cơ quan thuế.  Cục Thuế đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tối đa cho người dân, DN, luôn lấy người dân, DN làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách. Cụ thể:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, TTHC, trong đó trọng tâm nâng cao hiệu quả của các kế hoạch xây dựng liên quan công tác cải cách TTHC, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện. Thường xuyên rà soát và đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng của cải cách TTHC, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao nhận thức về cải cách TTHC cho toàn thể công chức thuế và người dân, DN để tạo sự đồng thuận trong công tác cung ứng và cải cách TTHC thuế.

Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách và TTHC thuế. Từ đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc người nộp thuế để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn; đồng thời tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của người nộp thuế kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức trực tiếp giải quyết TTHC; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; triển khai, vận hành có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức, tác phong trong giao tiếp, ứng xử đối với người nộp thuế theo đúng quy định.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC, lấy người dân, DN làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách TTHC, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành TTHC trong lĩnh vực thuế.

Triển khai kịp thời các chỉ đạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; tiếp tục triển khai các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử… đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, tiếp tục triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile và cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân; triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Khai thác triệt để tất cả các ứng dụng của hệ thống quản lý văn bản điện tử, đảm bảo việc xử lý, ký số và phát hành văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Bốn là, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các TTHC của công chức thuế.

Theo đó, phải lấy kết quả cải cách TTHC hằng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Thực hiện công tác kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm công chức vi phạm và khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và DN, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các TTHC