Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chống thất thu thuế trong kinh doanh vận tải bằng ô tô

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chống thất thu thuế trong kinh doanh vận tải bằng ô tô

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa ký kết quy chế phối hợp với Công an và Sở Giao thông vận tải trong việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp quản lý thuế về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành.

Cụ thể, định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, Sở Giao thông vận tải cung cấp danh sách đơn vị kinh doanh, phương tiện vận tải (đang hoạt động, bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh, bị tước phù hiệu, bảng hiệu); danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, không phù hiệu, biển hiệu; cung cấp phương thức tính tiền sử dụng trên xe taxi của đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin và chia sẻ dữ liệu (trích xuất, cung cấp dữ liệu giám sát hành trình đối với các phương tiện quy định bắt buộc); cung cấp địa chỉ, tên truy cập, mật khẩu của hộp thư điện tử Sở Giao thông vận tải về việc tiếp nhận hợp đồng vận chuyển khách của các đơn vị kinh doanh vận tải cho cơ quan thuế, công an khai thác, sử dụng và bảo mật theo quy định.

Đối với Công an tỉnh, định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an (cấp huyện) tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin danh sách phương tiện vận tải bằng ô tô được cấp biển số nền vàng cho cơ quan thuế. Trước ngày 20 của tháng cuối quý, Công an tổng hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính khi kinh doanh không giấy phép, không phù hiệu… gửi Cục Thuế.

Về phía Cục Thuế cung cấp thông tin cho Sở Giao thông vận tải về các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế hoặc cam kết không kinh doanh vận tải; danh sách đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, biển hiệu, phù hiệu; danh sách đơn vị, phương tiện biển số nền màu trắng hoạt động kinh doanh vận tải và cung cấp danh sách, thông tin đơn vị kinh doanh vận tải có dấu hiệu trốn thuế, gian lận về thuế đến Công an, Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải khi cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, phù hiệu, biển hiệu phải kiểm tra thông tin về đăng ký thuế, yêu cầu kê khai, nộp thuế theo quy định hoặc thu hồi, tạm dừng cấp lại giấy phép kinh doanh, cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu của các đơn vị, phương tiện kinh doanh vận tải chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng cho biết những năm gần đây, hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn có bước phát triển mạnh mẽ, các phương tiện vận tải gia tăng nhanh chóng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Tuy nhiên, cũng nẩy sinh nhiều phức tạp, số lượng xe đã quản lý thuế so với số lượng xe thống kê còn chênh lệch lớn; tình trạng thất thu thuế còn nhiều và xu hướng ngày càng gia tăng ở hầu hết các địa bàn.

Thực tế, một số lượng lớn phương tiện xe hoạt động không đăng ký kinh doanh vận tải, không đăng ký kê khai nộp thuế nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải khai doanh số chưa sát hoặc thấp hơn nhiều so với doanh thu thực tế kinh doanh, để nợ đọng thuế kéo dài, gây thất thu thuế từ kinh doanh vận tải bằng ô tô.

“Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Thuế, Công an và Sở Giao thông vận tải giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật, góp phần thuận lợi lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông” –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận mạnh