Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ triển khai HĐĐT

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ triển khai HĐĐT

Ngày 26/5, Ban chỉ đạo triển khai HĐĐT của tỉnh đã tổ chức cuộc họp định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả triển khai HĐĐT trên địa bàn. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn – Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp; tham dự có Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Lê Văn Phúc – Tổ trưởng Tổ thường trực triển khai áp dụng HĐĐT; cùng đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc; Hiệp hội DN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn cho biết, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để triển khai thành công HĐĐT trên địa bàn tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao tại Thông báo số 110/TB-TCT ngày 04/4/2022.

Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn khẳng định, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh nên kết quả triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Bên cạnh đó, triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương thành lập Tổ thường trực triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT; thành lập Trung tâm điều hành HĐĐT; công khai số điện thoại Đường dây nóng; đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế được biết về ý nghĩa, lợi ích của HĐĐT, những điểm mới của HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC để người nộp thuế được biết. Đồng thời, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi HĐĐT theo lộ trình của cơ quan thuế.

Với những giải pháp được triển khai đồng bộ, kết quả, tính đến hết ngày 25/5/2022, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã có 5.871/7.629 DN trên địa bàn tỉnh đăng ký thành công sử dụng HĐĐT, đạt 77% kế hoạch, với kết quả này hiện nay Vĩnh Phúc đang đứng thứ 46/57 tỉnh triển khai HĐĐT giai đoạn 2.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu triển khai HĐĐT, Ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tỉnh chỉ đạo ngành Thuế Vĩnh Phúc phải là đơn vị chủ lực; phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương đẩy mạnh hơn nữa  công tác tuyên truyền về HĐĐT; kịp thời nắm bắt khó khăn của từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh chưa thực hiện triển khai HĐĐT; phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT trên địa bàn tỉnh kịp thời hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi, áp dụng HĐĐT trong thời gian sớm nhất, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ triển khai HĐĐT được Tổng cục Thuế giao