Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh

Tổng thu thuế nội địa 10 tháng của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 191.982 tỷ đồng, đạt 80,37% dự toán và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm 2016. Nợ thuế tính đến thời điểm 31/10/2017 là 7.899 tỷ đồng, so với đầu năm giảm đến 3.009 tỷ đồng…

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, đơn vị được giao dự toán thu tăng khá cao so với năm 2016, nhưng với sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao sau 10 tháng nhìn chung tích cực, trong đó đáng chú ý là kết quả công tác thu ngân sách và công tác quản lý nợ thuế.

Thu ngân sách 10 tháng đạt 80,37% dự toán

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu nội địa trên toàn địa bàn đạt 24.906 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu được 191.982 tỷ đồng, đạt 80,37% dự toán và tăng 14,79% (so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô được 178.463 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán và tăng 14,52%; thu từ dầu thô được 13.520 tỷ đồng, vượt 9,03% dự toán và tăng 18,43%; thu nội địa trừ dầu, xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, lợi nhuận còn lại được 156.277 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán và tăng 11,83%. Riêng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế 10 tháng được 108.168 tỷ đồng, đạt 71,88% dự toán năm và tăng 10,26%.

Ông Tâm cho biết, dự toán thu NSNN năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng, tăng gần 26% so với số đạt được trong năm ngoái; thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải thu thêm tối thiểu 46.900 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm.

Chia sẻ về kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị đã đặt mục tiêu phải đạt được số thu trên ở 2 tháng cuối. Trong đó, thu thường xuyên sẽ đạt khoảng 38.672 tỷ đồng, gồm thu qua thanh tra kiểm tra 400 tỷ đồng, thu qua kiểm toán nhà nước 500 tỷ đồng và thu qua quản lý nợ 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là thu tăng cường qua thanh kiểm tra 425 tỷ đồng; thu tăng cường qua công tác đôn đốc thu nợ 2.803 tỷ đồng; thu từ công tác đốc thu thuế thu nhập DN 1.000 tỷ đồng và ghi thu tiền sử dụng đất Bộ Quốc phòng 4.000 tỷ đồng.
Không để Nợ thuế vượt quá 5%
Ngoài việc đạt được kết quả tốt từ công tác thu ngân sách, kết quả về công tác quản lý nợ thuế cũng khá tích cực. Báo cáo đánh giá công tác quản lý nợ 10 tháng đầu năm 2017 cho thấy, đối với số nợ thuế của năm 2016 chuyển sang năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 8.110 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ 4.866 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 3.244 tỷ đồng.

Nợ thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến thời điểm 31/10/2017 là 7.899 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,31% trên ước tổng thực hiện thu trong năm 2017. Mức nợ trên nếu so với đầu năm thì giảm đến 3.009 tỷ đồng, tức giảm 27,59%; còn nếu so với thời điểm 30/9/2017 thì giảm được 2.524 tỷ đồng, tương đương giảm 24,22%. Theo ông Tâm, tháng 10/2017 chính là tháng mà số nợ có khả năng thu giảm mạnh nhất tính từ đầu năm tới nay.

Chia sẻ công tác quản lý nợ thuế trong 2 tháng cuối năm sao cho đạt hiệu quả ở mức cao nhất, ông Tâm cho biết, lãnh đạo Cục Thuế sẽ tiếp tục giám sát các đơn vị trong việc triển khai công tác thu nợ đúng quy trình, quy định; thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả nhằm đảm bảo số tiền nợ thuế phải giảm ở mức thấp nhất, hạn chế không để phát sinh thêm nợ mới.

“Tất cả các hoạt động phải hướng đến việc thực hiện chỉ tiêu tổng nợ thuế đến cuối năm không vượt quá 5% so tổng thu ngân sách năm 2017, trong đó tổng nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày không vượt quá 6.900 tỷ đồng”, ông Tâm nói.

Một số giải pháp quản lý nợ thuế trong 2 tháng cuối cũng được người đứng đầu ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu ra như: Tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp như rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại cụ thể từng khoản nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm hạn chế nợ sai, nợ chờ xử lý…

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan trong việc đôn đốc thu, cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp cố tình chiếm dụng tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu liên quan đến đất theo đúng quy định pháp luật để thu hồi nợ thuế; rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục giải quyết các hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ thuế và gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo đúng quy định./.

Đỗ Doãn
Thoibaotaichinh