Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 1.550 tỷ đồng từ vi phạm thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 1.550 tỷ đồng từ vi phạm thuế

38.514 cuộc thanh tra, kiểm tra DN, phát hiện nhiều vi phạm nên đã kiến nghị xử lý số tiền 4.221 tỷ đồng. Trong đó, số thuế thu thêm 1.550 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 122 tỷ đồng, giảm lỗ 2.550 tỷ đồng. Đây là kết quả triển khai công tác quản lý thuế trong 5 tháng đầu năm 2023 do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, thống kê những vi phạm thuế của DN trên địa bàn 5 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện kiểm tra 4.019 lượt tại DN, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 929 tỷ đồng, tăng 48% (so với cùng kỳ năm 2022); giảm khấu trừ thuế GTGT 116 tỷ đồng; giảm lỗ 2.544 tỷ đồng; không hoàn 15,3 tỷ đồng; hiện đã thu nộp NSNN 539 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng kiểm tra 38.514 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, với số thuế yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định 16,1 tỷ đồng, giảm lỗ 5,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 5,8 tỷ đồng. Trong đó, 330 hồ sơ phải khai bổ sung, 212 hồ sơ ấn định thuế và 374 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra DN.

Ngoài việc kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tiến hành được 157 lượt thanh tra DN, phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 605 tỷ đồng, tăng 191%; giảm khấu trừ thuế GTGT 32 tỷ đồng; giảm lỗ 733 tỷ đồng; hiện đã thu nộp NSNN 523 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động triển khai công tác chống thất thu thời gian tới ngoài việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt, đơn vị cũng gấp rút triển khai các chuyên đề chống thất thu thuế các lĩnh vực gồm: Tư vấn, thiết kế, xây dựng; ngân hàng; các cơ sở y tế trên địa bàn

Đồng thời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra hồ sơ các văn phòng đại diện nhiều năm chưa kiểm tra và có nhiều người nước ngoài; các văn nghệ sĩ, cá nhân có thu nhập từ sàn thương mại điện tử, cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên… nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu NSNN.

Song song với đó, Cục Thuế tiếp tục triển khai chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các DN có giao dịch liên kết, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế, các lĩnh vực nhà đất, hoạt động cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng kinh doanh; rà soát, xử lý việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp; tăng cường phối hợp với cơ quan công an, hải quan, ngân hàng để xác minh, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng chống gian lận trong hoàn thuế..