Cụm Thi đua số 7 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Cụm Thi đua số 7 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Ngày 09/01, tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư, 12 Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam thuộc Cụm Thi đua số 7 – Tổng cục Thuế đã tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Hà Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Quang Hệ – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực thuộc Cụm Thi đua số 7.

Năm 2023, Cụm Thi đua số 7 đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Kỷ cương, trách nhiệm; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023” và 12 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 đã chủ động tham mưu, triển khai công tác thuế phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

Các phong trào thi đua được phát động với các chủ đề như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, hiện đại hóa, cải cách hành chính thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế là trọng tâm và xuyên suốt 12/12/ đơn vị hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí và lệ phí; 8/12 đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Bên cạnh đó, các đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chuẩn hóa rà soát mã số thuế thu nhập cá nhân theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và các Cục Thuế phong trào “Mỗi đơn vị có một sáng kiến được áp dụng trong công tác” và phong trào “8 giờ làm việc chất lượng và hiệu quả” đạt được kết quả cao.

Điển hình, có 02 cá nhân tham gia Đề tài khoa học cấp Bộ, 01 sáng kiến xếp loại cấp Tổng cục Thuế và 02 sáng kiến đang đề nghị Tổng cục Thuế công nhận. Trong đó có 122 sáng kiến cấp Cục Thuế (gồm: 06 sáng kiến đạt loại Giỏi, 25 sáng kiến đạt loại Khá và 91 sáng kiến đạt loại Trung bình).

Tại hội nghị, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư đã được các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7  bầu chọn và suy tôn đơn vị tiêu biểu, đề nghị Cờ thi đua của Bộ Tài chính với 12/12 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%). Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý – Kim Bảng được bầu làm Cụm trưởng và Chi cục Thuế TP. Thái Bình – Vũ Thư được bầu làm Cụm phó Cụm Thi đua số 7 năm 2024.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, 12 đơn vị của Cụm Thi đua số 7 thống nhất khẩu hiệu: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả; thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2024” và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế ở mức cao nhất và đủ điều kiện để xét tặng “Cờ Thi đua của Bộ Tài chính” năm 2024