Đà Nẵng: Hướng dẫn quyết toán thuế cho hơn 2.000 doanh nghiệp

Đà Nẵng: Hướng dẫn quyết toán thuế cho hơn 2.000 doanh nghiệp

Cục Thuế TP. Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế, hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017 cho trên 2.000 doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế trên địa bàn do Cục Thuế quản lý.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế.

Tại hội nghị, các giảng viên của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã trình bày những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến chính sách thuế GTGT, TNCN, TNDN, hóa đơn chứng từ và những nội dung cơ bản về quản lý giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ, Thông tư số 41/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế cũng đã đối thoại để tháo gỡ những vướng mắc cho người nộp thuế. Cùng với đó, Cục Thuế cũng đã chỉ đạo tất cả các chi cục thuế quận, huyện trên địa bàn đều tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế cho các DN, tổ chức kinh tế do mình quản lý trong nửa đầu tháng 3/2018.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo kế hoạch năm 2018 đã được Cục Thuế xây dựng. Bên cạnh hoạt động tổ chức hội nghị tập huấn, công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các kênh khác như chuyên mục thuế và cuộc sống trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, các báo đài trung ương và địa phương, tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại, qua hộp thư điện tử… và đặc biệt là trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Tin và ảnh: Công Phương
TBTC