Đà Nẵng: Sáp nhập 4 chi cục thuế trong năm 2018

Đà Nẵng: Sáp nhập 4 chi cục thuế trong năm 2018

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Đình Ân – Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong năm 2018 này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ sắp xếp, sáp nhập 4 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực.

*PV: Như ông đã biết, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có chỉ thị, yêu cầu Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Xin ông cho biết Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai chỉ đạo này như thế nào?

– Ông Nguyễn Đình Ân: Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo xây dựng đề án của cục thuế… theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Năm 2018, theo kế hoạch của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có 4 chi cục thuế quận, huyện (Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; Thanh Khê và Liên Chiểu) sẽ được sắp xếp, hợp nhất thành 2 chi cục thuế khu vực.

Vì vậy cục thuế cũng đã chủ động có văn bản báo cáo UBND TP. Đà Nẵng về chủ trương của ngành, cũng như xin ý kiến về đặt tên, nơi đặt trụ sở chi cục thuế khu vực… để tranh thủ sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương.

*PV: Tại quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế, Bộ Tài chính yêu cầu khi sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế phải đảm bảo không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Vậy cục thuế đã có giải pháp gì để đáp ứng được yêu cầu này?

– Ông Nguyễn Đình Ân: Chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt của ngành và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Tài chính, nhất là Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị biết, đồng thuận triển khai, thực hiện.

Cục thuế cũng đã tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để phân tích các bước công việc, các công việc sẽ triển khai, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để bàn biện pháp chỉ đạo thực hiện công vụ sau sáp nhập được thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục thuế yêu cầu các lãnh đạo các chi cục thuế phải sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan khi sáp nhập, tránh xáo trộn gây ách tắc, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của công chức, người lao động tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

*PV: Cục Thuế Đà Nẵng đã tuyên truyền như thế nào để công chức, người lao động, nhất là lãnh đạo các chi cục thuế thuộc diện sắp xếp, sáp nhập có được sự thấu hiểu, chấp hành, đảm bảo việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế đạt được các mục tiêu đã đề ra?

– Ông Nguyễn Đình Ân: Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo để triển khai kịp thời chủ trương lớn của ngành đến các đơn vị, đồng thời tuyên truyền, chuyển tải thông tin trên trang thông tin điện tử của cục thuế để toàn thể công chức, người lao động biết và thống nhất thực hiện.

Với các chi cục thuế được sắp xếp, hợp nhất cũng phải có trách nhiệm quán triệt, triển khai đến công chức, người lao động trong đơn vị về chủ trương của ngành Thuế. Các chi cục phối hợp với các tổ giúp việc, các bộ phận có liên quan của cục thuế để triển khai thực hiện kịp thời, nhanh chóng, thông suốt các yêu cầu công việc đã đề ra, đưa chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động đúng theo lộ trình mà Tổng cục Thuế đã xây dựng và được Bộ Tài chính phê duyệt.

*PV: Xin cảm ơn ông!