Đào tạo chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ cấp độ thực hành

Đào tạo chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ cấp độ thực hành

Sáng 28/6, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) khai giảng Chương trình đào tạo chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) cấp độ thực hành với sự tham gia của 57 học viên là các kế toán viên, kiểm toán viên, kiểm soát viên nội bộ đến từ các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty

Tham dự Lễ khai giảng có GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á, Chủ tịch VAA; bà Hà Thị Tường Vy – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; bà Trần Thị Thanh Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; cùng các giảng viên và học viên.

Chương trình đào tạo diễn ra trong các ngày 28-29/6 và 05-6/7/2024, gồm các chủ đề: Quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB); lập kế hoạch KTNB; thực hiện KTNB; tổng hợp kết quả kiểm toán và lập báo cáo KTNB; theo dõi thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán; kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam trong tổ chức quy trình KTNB.

Phát biểu khai giảng, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và công nghệ đang là thách thức lớn đối với lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Việc đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong hoạt động kiểm toán là một yếu tố vô cùng quan trọng, tạo lòng tin cho các bên liên quan cũng như sự ổn định và phát triển bền vững của tổ chức.

“KTVNB không chỉ là người thực hiện kiểm toán mà còn là người đóng vai trò tư vấn, xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả trong tổ chức. Đồng thời, sự minh bạch và trung thực trong họat động KTNB cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự tin tưởng của cổ đông, đối tác và công chúng.”GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á, Chủ tịch VAA

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, vai trò của KTVNB ngày càng quan trọng và được đánh giá cao. Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng của lĩnh vực kế toán và kiểm toán, VAA tổ chức chương trình đào tạo KTVNB nhằm cung cấp kiến thức và những kỹ năng cần thiết để KTV hoàn thiện công việc của mình, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng KTNB.

Chương trình đào tạo được thiết kế thành 03 cấp độ: Cơ bản – Thực hành – Chuyên sâu; với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực KTNB từ việc nghiên cứu, tham gia soạn thảo các Luật, Nghị định, Thông tư, các chuyên gia đã và đang điều hành trực tiếp hoạt động KTNB tại các đơn vị. Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế và xây dựng trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn và khung năng lực, các quy định hiện hành về KTNB và khảo sát thực tiễn.

VAA đã tổ chức thành công chương trình đào tạo KTVNB cấp độ cơ bản trong tháng 5/2024 và rất nhiều học viên tiếp tục tham gia chương trình đào tạo cấp độ thực hành (cấp độ 2). Trong khóa đào tạo này, các học viên sẽ được đào tào chuyên sâu về kỹ năng thực tế và kiến ​​thức để giải quyết các thách thức trong công việc KTNB, đó là: các kỹ năng để tổ chức một cuộc KTNB hiệu quả; hiểu và ứng dụng các quy định của Chuẩn mực KTNB vào cuộc kiểm toán; kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong quản lý hoạt động KTNB tại Việt Nam.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên đề nghị các học viên nghiêm túc, nỗ lực học tập để nắm bắt và áp dụng những kiến ​​thức đã học vào thực tế thông qua các bài tập tình huống, thực hành và thảo luận nhóm. Các giảng viên sẽ đồng hành và hỗ trợ để học viên phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định trong các tình huống thực tế. Qua đó, các KTVNB sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần cải thiện hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của tổ chức, giúp các tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.