Đến ngày 01/2 đã có 6.144 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng

Đến ngày 01/2 đã có 6.144 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 01/2/2024, toàn quốc đã có 6.144 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng theo quy định.

Hiện nay, nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đạt cao như: Bắc Ninh đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 87%, Quảng Nam đạt 79%, Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 76%, Đắk Lắk đạt 75%, Quãng Ngãi đạt 74%, Hà Nội đạt 71%…

“Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính có văn bản gửi Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đề nghị phối hợp triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

Để đảm bảo 100% các cửa hàng xăng dầu trong cả nước thực hiện nghiêm về theo tinh thần của Chính phủ về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế các địa phương tiếp tục giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng công chức quản lý để thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT tới từng DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, để các DN hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Cơ quan thuế địa phương tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg.

Các Cục Thuế tổ chức chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện