Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành Thuế đã có nhiều cải cách mang tính đột phá.

Giao dịch tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Để bạn đọc thấy được những nỗ lực, kết quả mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ số báo này, TBTCVN sẽ đăng loạt bài về công tác cải cách TTHC mà ngành Thuế đã và đang thực hiện thời gian qua.

Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các tiêu chí đánh giá về thời gian thực hiện các thủ tục thuế của Ngân hàng Thế giới và của một số tổ chức tài chính quốc tế, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá để cải cách TTHC, rút ngắn thời gian nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Giảm 420 giờ nộp thuế

Trước yêu cầu rất bức thiết về cải cách TTHC, hướng đến một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 năm 2014, Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát, nghiên cứu, tham khảo tiêu chí đánh giá của một số tổ chức tài chính quốc tế về thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp (DN) để xác định số giờ tuân thủ các thủ tục thuế; sự chênh lệch giữa Việt Nam và bình quân 6 nước ASEAN. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để cải cách TTHC thuế.

Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để giảm giờ nộp thuế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền nhiều quy phạm pháp luật để sửa đổi các TTHC trong lĩnh vực thuế. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật về thuế; trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung 4 nghị định. Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung 7 thông tư để đơn giản hóa chính sách và TTHC thuế cho DN.

“Để giảm số lần khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), chính sách thuế mới đã nâng mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm. Với việc sửa đổi này, số lần khai thuế, nộp thuế GTGT cho DN từ 12 lần/năm, giảm xuống còn 4 lần/năm. Các quy định về kê khai, tính thuế được sửa đổi để phù hợp giữa việc khai thuế và ghi số kế toán, giảm bớt thời gian ghi chép, kê khai điều chỉnh của DN. Các mẫu tờ khai thuế GTGT được đơn giản hóa, giảm bớt các chỉ tiêu kê khai thông tin về hóa đơn chứng từ để DN có thể tự động kết xuất tờ khai thuế từ phần mềm kế toán; bỏ quy định DN phải gửi bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra kèm theo thuế GTGT gửi cơ quan thuế” – ông Nam nói.

Ngoài ra, chính sách mới cũng bỏ quy định DN phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính hàng quý, giảm số lần khai thuế TNDN từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm; bãi bỏ quy định khống chế một số khoản chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN… Qua đó, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế được cắt giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm, giảm 420 giờ/năm; giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, giảm được 4 lần nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính.

Đại đa số DN khai và nộp thuế điện tử

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế để giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay, cơ bản các TTHC thuế của DN đã được thực hiện bằng phương thức điện tử. Hệ thống khai thuế và nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến cuối năm 2016 có 566 nghìn DN thực hiện khai thuế qua mạng, đạt 99,81% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là trên 35,8 triệu hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối với 43 ngân hàng thương mại. Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 555 nghìn DN, đạt tỷ lệ 97,90%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng chiếm tỷ lệ 97,06% trên tổng số DN đang hoạt động, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2016 bằng phương thức điện tử là 492 nghìn tỷ đồng và trên 2,2 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử.

“Để đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nhiều ứng dụng điện tử đang được ngành Thuế triển khai như: Hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; khai thuế điện tử thuế GTGT, thuế TNDN đối với cá nhân cho thuê nhà; nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử…; công khai minh bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để người nộp thuế biết, theo dõi và giám sát; cắt giảm, đơn giản hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính để người nộp thuế biết và thực hiện” – ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết./.

Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật về thuế; trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung 4 nghị định; trình Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung 7 thông tư để đơn giản hóa chính sách, giảm giờ nộp thuế cho DN.

Nhật Minh
TBTC