5 tháng, 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá

5 tháng, 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách tháng 5/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 66.965 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán.

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có số thu nội địa đạt khá so với dự toán. Ảnh: Đức Minh

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 303.440 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Vụ Kê khai – kế toán thuế (Tổng cục Thuế), so với dự toán: Có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%); so với cùng kỳ thì 11/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu. Ngược lại, 6/17 khoản thu thấp hơn cùng kỳ như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (93,6%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (90,5%); tiền bán nhà (54,8%); thuế bảo vệ môi trường (87,9%); lệ phí trước bạ (93,6%)…

Đánh giá về tình hình thu ngân sách trung ương, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, số thu ngân sách trung ương ước đạt 173.570 tỷ đồng, bằng 35,7% so với dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Đây là năm có tiến độ thu chậm nhất trong 3 năm gần đây (năm 2016 đạt 35,9%, năm 2015 đạt 39,1%, năm 2014 đạt 43,6%), chậm hơn tiến độ tổng thu do cơ quan thuế quản lý (đạt 41,1% dự toán) và chậm hơn tiến độ thu ngân sách địa phương (NSĐP) (thu NSĐP 5 tháng ước đạt 224.830 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán).

Để thực hiện đúng và đủ dự toán tháng 6, lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cả năm 2017 theo dự toán được giao.

Toàn ngành Thuế phải tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, chống chuyển giá; hạn chế nợ đọng thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn lậu thuế; đôn đốc kiểm tra, thu hồi nợ thuế theo đơn vị.

Tổng cục Thuế tiếp tục tổng hợp báo cáo các trường hợp nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, tránh tình trạng nợ đọng lớn, kéo dài./.

Đức Minh
Thoibaotaichinh