Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Khi phát hiện sai sót trên hóa đơn đã kê khai thuế thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh thông tin sai thành thông tin đúng (như sai tên công ty, mã số thuế…), cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn do Công ty kế toán Thiên Ưng cung cấp để các bạn kế toán tham khảo, sử dụng trong trường hợp phát hiện hóa đơn sai sót đã kê khai thuế:

 

Tải về tại đây: Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Các mẫu biên bản tham khảo:

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

2. Mẫu biên bản điều chỉnh sai Công ty hoặc địa chỉ
Mẫu Biên bản điều chỉnh Hoá đơn: Khi hoá đơn viết sai về tên Công ty hoặc địa chỉ nhưng đúng mã số thuế Theo Khoản 7, Điều 3 của TT26/2015/TT-BTC

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi sai Mã Số thuế: