Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên lâu năm có giảm?

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên lâu năm có giảm?

Bỏ phụ cấp thâm niên lương giáo viên lâu năm có giảm không là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, hãy theo dõi bài viết để nắm được thông tin mới nhất.

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên lâu năm có giảm?

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, giáo viên sẽ không còn khoản phụ cấp thâm niên nghề nữa.

Với nhiều giáo viên, phụ cấp thâm niên là một sự động viên, khích lệ và ghi nhận thời gian cống hiến của giáo viên. Việc cắt bỏ khoản này khi cải cách tiền lương khiến thầy cô vô cùng nuối tiếc, đồng thời thắc mắc rằng lương giáo viên lâu năm có bị giảm đi hay không.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2024 sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, bảng lương sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lương viên chức giáo dục sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và đào tạo đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mức tăng theo mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với ngành giáo dục.

Ngoài bỏ phụ cấp thâm niên nghề, Nghị quyết 27 cũng sẽ bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm để đưa vào trong mức lương cơ bản.

Đồng thời, tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung cho giáo viên lâu năm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động.

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy. Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, Nghị quyết 27 cũng nêu rõ quan điểm chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

So sánh về mức lương giữa giáo viên lâu năm và giáo viên mới ra trường, chắc chắn sẽ có sự khác biệt về bậc lương, mức độ công việc phức tạp cũng như thứ bậc chức vụ lãnh đạo (nếu có).

Sau khi cải cách tiền lương, do mức lương mới không được thấp hơn lương hiện hưởng nên mức lương của giáo viên mới tuyển dụng sẽ không thể bằng lương của giáo viên lâu năm.

Tóm lại, khi bỏ phụ cấp thâm niên theo chính sách cải cách tiền lương, lương giáo viên nói chung đảm bảo sẽ tăng nhiều hơn các ngành khác, đồng thời lương giáo viên lâu năm vẫn sẽ cao hơn giáo viên mới tuyển dụng.

Cơ cấu lương mới của giáo viên từ 01/7/2024

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, cơ cấu bảng lương mới của giáo viên sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Ngoài ra, còn có thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Ngành giáo dục sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

– Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

– Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;
  • Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;
  • Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ bị bãi bỏ, bảng lương mới sẽ quy định mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể