Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ và cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ và cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sáng 17/5, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp – Ảnh Zing.vn

Báo cáo cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và ban hành ngay kế hoạch, chương trình hành động để thống nhất thực hiện trong toàn ngành Tài chính, cụ thể như:

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động đến năm 2020 với 34 giải pháp được cụ thể hóa thành 46 sản phẩm đầu ra. Năm 2016, Bộ Tài chính đã hoàn thành 29 sản phẩm đầu ra thuộc nhiệm vụ của năm (đạt 100% kế hoạch). Đây là những nội dung nhằm mục tiêu bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; cải cách hành chính, giảm chi phí kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ; Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 83 giải pháp, được chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra và đã hoàn thành toàn bộ83 sản phẩm thuộc nhiệm vụ năm 2016 (đạt 100% kế hoạch). Năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ với 87 giải pháp, được cụ thể hoá thành 175 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung cải cách đồng bộ, toàn diện, hướng tới cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính; đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm, sang hậu kiểm; hiện đại hóa quản lý nhất là lĩnh vực thuế, hải quan.

Các giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra để thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ bao gồm cả các giải pháp về cải cách thể chế, chính sách và các giải pháp về cải cách hành chính, đã góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Bộ Tài chính xin khái quát một số kết quả trong 02 lĩnh vực được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất đó là lĩnh vực thuế và lĩnh vực hải quan như sau:

(i) Về kết quả cải cách thể chế: Năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 454 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 02 Luật, 02 Nghị quyết của Quốc hội;03 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 52 Nghị định và 01 Nghị quyết của Chính phủ; 18 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 376 Thông tư của Bộ Tài chính.

Trong đó, riêng lĩnh vực thuế, hải quan đã có 257 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, gồm: 02 Luật, 01Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 31 Nghị định và 01 Nghị quyết của Chính phủ, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 215 Thông tư của Bộ Tài chính. Các văn bản trên đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho cải cách hành chính, hiện đại hóa, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn lực, mở rộng cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, điển hình là Luật số 106/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016, (thay thế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11), Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để mở rộng đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, ban hành 16 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí tại 29trạm thu phí cho dự án BOT, qua đó giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, ban hành nhiều văn bản quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực thuế như: các Nghị định của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; về Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại song phương, đa phương; về các giải pháp thuế, phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Các quy định này đã góp phần tăng cường hiệu quả và minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích và thu hút đầu tư; tạo nguồn thu ổn định cho NSNN và góp phần chủ động tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế.

(ii) Về kết quả hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính: Bộ Tài chính đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực thuế và hải quan nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh.

+ Đối với lĩnh vực thuế: Tính đến nay, cả nước đã có trên 585 nghìn doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử (đạt tỷ lệ 99,8 %); đã có trên 576 nghìn doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ 98,3%) và trên 568 nghìn doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng (đạt tỷ lệ 96,9%); đã cắt giảm 85 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế so với năm 2015.

+ Đối với lĩnh vực hải quan: Đến cuối năm 2016 đã có trên 69,39 nghìn doanh nghiệp tham gia Hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACSS /VCIS) với 100% các quy trình, thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc; Chính thức thực hiện Cổng thanh toán điện tử tại tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 33 Ngân hàng Thương mại với số thu chiếm 89% thu ngân sách của ngành Hải quan. Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11/14 Bộ. Tính đến nay đã đơn giản hoá, bãi bỏ 38 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan (giảm khoảng 17% so với thời điểm năm 2015).

Những kết quả đạt được khi triển khai các giải pháp ban hành theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP mà ngành Tài chính thực hiện thời gian qua đã được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Bộ Tài chính 02 năm liên tiếp (2015, 2016) đứng ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng về cải cách hành chính và04 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin so với các Bộ, ngành khác. Trong Báo cáo thường niên về Chỉ số thuận lợi kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố cuối năm 2016, điểm số môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng 9 bậc, từ vị trí thứ 91 lên vị trí thứ 82trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ; (trong đó, chỉ số về khai, nộp thuế tăng 11 bậc; chỉ số về thương mại qua biên giới tăng 15 bậc); theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng môi trường thương mại toàn cầu từ vị trí 87 lên vị trí thứ 73.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường khả năng tiếp cận vốn và các nguồn lực để đổi mới và phát triển.

Trong năm qua, các kiến nghị của doanh nghiệp được tổng hợp bởi Phòng Thương mại Việt Nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết và trả lời kịp thời, đã góp phần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng đã chủ động tổ chức và phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; Hội nghị đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp như Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc; Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu…; đồng thời chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và cơ quan thuế, cơ quan hải quan địa phương thực hiện đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện công tác quản lý thuế, hải quan. Năm 2016, trên phạm vi cả nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan các cấp đã tổ chức trên 1.000 Hội nghị, cuộc đối thoại về thuế, hải quan với cộng đồng doanh nghiệp; Bộ Tài chính và cơ quan thuế, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận xử lý và có trên 20.000 văn bản giải quyết, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được tổng hợp từ nhiều kênh thông tin như Văn phòng Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, từ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và từ các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan báo chí (trong đó cơ quan Thuế đã giải quyết, trả lời gần 17.500 kiến nghị, cơ quan Hải quan là trên 2.500kiến nghị).

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế. Qua khảo sát, đánh giá của doanh nghiệp dựa trên các chỉ tiêu về tiếp cận thông tin; thực hiện thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra; sự phục vụ của cán bộ công chức thuế; kết quả giải quyết công việc, thì có 75% số doanh nghiệp tham gia khảo sát là hài lòng với cơ quan thuế.

Cùng với các giải pháp trong lĩnh vực thuế, hải quan kể trên, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính khác cũng được Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai thực hiện trong lĩnh vực tài chính đất đai, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; quản lý thị trường, giá cả; huy động vốn, quản lý nợ công…góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động hiệu quả

Với quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xác định sự phát triển của doanh nghiệp là giải pháp nhanh và hiệu quả nhất cho cân đối tài chính, thu chi ngân sách quốc gia, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính và luật nội ngành, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách tài chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

MT T/h
Emof