Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập

Sáng 5/6, phát biểu làm rõ thêm ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới, với vai trò, chức năng, phạm vi công tác của mình theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập, để phục vụ dịch vụ kiểm toán của các cơ quan, đơn vị cũng như các doanh nghiệp.

Là một trong những cơ quan hàng đầu kiểm toán về đầu tư

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, hiện chúng ta có 2 hệ thống kiểm toán: Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập và thứ hai là kiểm toán độc lập.

Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo pháp luật với nguyên tắc và phạm vi thực hiện là chỗ nào có tài sản, tiền của Nhà nước thì ở đó có hoạt động kiểm toán. Do đó, chức năng nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước thực hiện đánh giá, xác nhận kết luận và kiến nghị những vấn đề được kiểm toán.

Từng có thời gian là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá, Kiểm toán Nhà nước có quy trình chặt chẽ, chất lượng tốt, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rất nổi trội như: áp dụng công nghệ viễn thám, siêu âm bê tông, kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước…

“Với trình độ năng lực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản thì Kiểm toán Nhà nước là một trong những cơ quan hàng đầu kiểm toán về đầu tư”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định.

Thứ hai, đối với kiểm toán độc lập, hệ thống này thực hiện theo Luật Kiểm toán độc lập, cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định:Kiểm toán Nhà nước là một trong những cơ quan hàng đầu kiểm toán về đầu tư

“Kiểm toán Nhà nước có quy trình chặt chẽ, chất lượng tốt, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rất nổi trội như: áp dụng công nghệ viễn thám, siêu âm bê tông, kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước…

Với trình độ năng lực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản thì Kiểm toán Nhà nước là một trong những cơ quan hàng đầu kiểm toán về đầu tư”.

Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập bao gồm những người hành nghề kiểm toán độc lập, các doanh nghiệp kiểm toán độc lập, các doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh kiểm toán đặt tại Việt Nam thực hiệp hợp đồng kiểm toán để kiểm toán dịch vụ, báo cáo tài chính, dự án đầu tư… do doanh nghiệp thuê thực hiện.

Kiểm toán độc lập cũng sẽ phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thông qua hợp đồng và trung dụng để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, về phía Bộ Tài chính, Bộ đã thực hiện đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước là quản lý chất lượng kiểm toán. Bộ Tài chính không trực tiếp kiểm toán mà quản lý chất lượng kiểm toán thông qua việc ban hành các cơ chế chính sách, chiến lược, thanh tra, kiểm tra giám sát với các tổ chức kiểm toán.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính (trực tiếp tại Bộ Tài chính và tại doanh nghiệp kiểm toán) đối với 21 doanh nghiệp kiểm toán và 3 kiểm toán viên hành nghề. Đình chỉ có thời hạn 17 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng yếu kém, kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực và có công văn nhắc nhở 21 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng chưa đạt yêu cầu.

Đã tiến hành kiểm tra 62 hồ sơ kiểm toán, đánh giá 16 hồ sơ đạt yêu cầu, 26 hồ sơ không đạt, 20 hồ sơ yếu kém, từ đó đình chỉ 7 kiểm toán viên, nhắc nhở 21 kiểm toán viên và phê bình các công ty kiểm toán.

Năm 2024, Bộ Tài chính sẽ thực hiện kiểm tra 20-24 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp có kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

“Như vậy, Bộ Tài chính đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập thông qua bồi dưỡng, tập huấn, cấp phép, thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định pháp luật”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.