Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Mở rộng nguồn thu gắn với tiết kiệm chi để cơ cấu lành mạnh NSNN

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Mở rộng nguồn thu gắn với tiết kiệm chi để cơ cấu lành mạnh NSNN

Bên cạnh việc cơ cấu, mở rộng nguồn thu, sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi để giảm chi thường xuyên, có tích luỹ tăng chi cho đầu tư phát triển và trả nợ. Đó là thông tin chiều 20/4 được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ với báo chí xung quanh dự án Luật Thuế tài sản đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện, dư luận có không ít ý kiến xung quanh dự án Luật Thuế tài sản. Xin Bộ trưởng cho biết tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra lấy ý kiến vào thời điểm này?

Trong thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự thảo xin ý kiến của Bộ Tài chính về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Chúng tôi rất hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý xây dựng dự thảo.

Đây là một bước tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ. Nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì báo cáo Quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Sở dĩ Bộ Tài chính xây dựng Luật Thuế tài sản dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội và Chính phủ. Cụ thể, từ Nghị quyết số 19-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đến Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gần đây nhất là Nghị quyết 07-NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, đều nêu rõ: yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất.

Để triển khai vấn đề này, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến nhân dân. Mục tiêu mà Luật Tài sản hướng đến là tăng cường quản lý về tài sản; nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất; cùng với đó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản. Đồng thời, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Nếu Luật được thông qua, trên cơ sở nào đó sẽ mở rộng nguồn thu và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu cho NSNN.

Trên tinh thần như thế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu đề xuất và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cũng như các nhà khoa học, DN, các đối tượng trong xã hội để tiếp tục lắng nghe hoàn chỉnh dự thảo.

Phục vụ mục tiêu cân đối ngân sách thì có nhiều giải pháp, vậy tại sao Bộ Tài chính lại không thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm chi mà chỉ tính mở rộng nguồn thu?

Tôi rất đồng tình với quan điểm này. Đồng ý là chúng ta cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách thu ngân sách trong bối cảnh cắt giảm thuế quan, đặc biệt là thuế nhập khẩu theo lộ trình rất sâu trong điều kiện hội nhập quốc tế, cũng như giá dầu thô giảm sâu thời gian qua. Như vậy, chúng ta phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu. Đây là giải pháp căn bản nhất để đảm bảo cơ cấu thu NSNN trong thời gian tới. Cùng với đó, chúng ta sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi đảm bảo chi thường xuyên phải giảm đi, để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới.

Vừa qua, Quốc hội và Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm chi. Theo đó, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công khánh thành, kể cả khoán xe công đang được thực hiện. Trong thời gian tới, các giải pháp này sẽ tiếp tục được thực hiện, đồng thời với triển khai tốt tinh thần Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương XII về đẩy mạnh sự nghiệp công lập. Làm được như thế thì sẽ giảm chi thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và cơ cấu lại ngân sách lành mạnh hơn.

Bộ trưởng vừa nói đến tinh giản bộ máy, vậy hiện nay việc đó đang được thực hiện như thế nào?

Nói đến tinh giản bộ máy và đẩy mạnh cải cách đơn vị sự nghiệp công lập thì theo tôi, các ngành các cấp phải vào cuộc. Riêng với Bộ Tài chính, triển khai chủ trương của Trung ương chúng tôi đã một bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rà soát lại chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, từ 1/7 năm nay, để triển khai Luật Quản lý nợ công mới, mặc dù Bộ Tài chính được giao là đầu mối để huy động ODA và vay ưu đãi nước ngoài, nhưng trên tinh thần rà soát lại nhiệm vụ các cơ quan thuộc Bộ, thấy rằng không cần tăng về tổ chức, bộ máy, mà chúng tôi tự sắp xếp biên chế trong nội bộ để triển khai nhiệm vụ này.

Tiếp đến, để triển khai Nghị quyết 18, vừa qua Bộ Tài chính đã họp bàn thống nhất và phê duyệt đề án. Trước hết, đối với hệ thống kho bạc nhà nước, trước mắt sẽ giải thể và sát nhập 43 phòng giao dịch các tỉnh về kho bạc tỉnh, giảm 43 đầu mối. Đối với hệ thống thuế, cũng đã phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của các chi cục thuế quận, huyện, thị xã theo hướng liên chi cục huyện, thị xã. Theo đó năm 2018, sẽ sắp xếp 327 chi cục thuế huyện, thị xã thành 154 chi cục thuế khu vực, giảm 173 chi cục; năm 2019, tiếp tục sắp xếp 53 chi cục huyện, thị xã thành 25 chi cục, giảm tiếp 28 chi cục. Và đến năm 2020 tiếp tục sắp xếp 168 chi cục thuế quận, huyện thành 78 chi cục và giảm tiếp 90 chi cục. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và có thể số lượng các chi cục thuế được giảm thời gian tới sẽ còn lớn hơn số đã nêu trong đề án được duyệt.

Hương Quỳnh ghi
Tapchithue