Cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT

Cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT

Tại điểm 2.1 khoản 2 của Phụ lục 4 – TT 39/2014/TT-BTC có hương dẫn:

“Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Các bạn có thể tham khảo thêm: Các mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Sau đây, AM Accounting sẽ lấy một ví dụ cụ thể để lập mẫu một hóa đơn xuất cho mặt hàng không chịu thuế GTGT.

AM Accounting hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, theo điều 4 của TT 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT thì dịch vụ đào tạo thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Khi có học viên đăng ký khóa học thực hành kế toán với giá 3.000.000 (chưa thuế) thì Thiên ưng sẽ xuất hóa đơn như sau:

Kê khai thuế hóa đơn không chịu thuế:

  • Bên bán: Kê vào bảng kê bán ra – Mục số 1: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.
  • Bên mua: KHÔNG KÊ KHAI – Theo công văn số 4943/TCT-CS ngày 10 tháng 11 năm 2014 trả lời “Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT

Hạch toán hóa đơn không chịu thuế.

  • Bên bán: ghi nhận DT: Nợ 111/112/131… – Có 511: số tiền thu được hoặc phải thu ( vì không chịu thuế nên không phát TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp )
  • Bên mua:
    • Nợ 156/152/153/211/642/142/242…
    • Có 111/112/331…