Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền…

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền…

Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được dùng khi kế toán viết sai hóa đơn làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ, mà hai bên đã kê khai thuế. Các sai sót có xảy ra như: sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng…

Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… “

Hoá đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

AM Accounting lưu ý với các bạn: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” (Theo khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC Có hiệu lực: 01/01/2015 )

Sau đây AM Accounting sẽ đưa ra một sai sót cụ thể rồi chúng ta sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh:

1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:

Ví Dụ: Công ty TNHH Bảo An mua 12 máy tính ASUS của công ty TNHH Hoàng Anh, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc ( chưa thuế), theo HĐ số 0001234, ký hiệu: AA/13P, ngày 30/01/2017. Công ty TNHH Bảo An đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế vào ngày Q1/2017. Đến ngày 22/05/2017 công ty TNHH Bảo An phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế vào Q1/2017. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 (chưa thuế).

AM Accounting sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này:

– Vậy là kế toán bên công ty Hoàng Anh đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 (chưa thuế) / chiếc.

– Vậy là chúng ta phải đi làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính ASUS.

Trình tự thực hiện như sau:

– Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên công ty Hoàng Anh và công ty TNHH Bảo An phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
Tải về tại đây: Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

– Và công ty TNHH Hoàng Anh lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không hề ghi âm nha

Xem thêm: Cách điều chỉnh hóa đơn viết sai thuế suất

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh:

Theo công văn Số: 3430/TCT-KK, ngày 21 tháng 08 năm 2014 của tổng cục thuế thì:

“Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:

– Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

– Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.”

(CÁC BẠN KÊ KHAI VÀO KỲ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH NHÉ)

Trong ví dụ của hóa đơn trên: Nếu công ty Hoàng Anh kể khai thuế GTGT theo quý thì hóa đơn điều chỉnh giảm đó sẽ kê vào quý 2/2017.

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế các bạn để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (…). ví dụ trên là (2.400.000).

Cách xử lý các sai sót khác về hóa các bạn xem tại đây: Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá – doanh thu

Ngày 20/3/2016 Xuất hóa đơn bán 1 điều hòa Cột đơn giá ghi 7,900,000

Ngày 5/5/2016 Phát hiện sai sót GIÁ ĐÚNG 9,700,000

Hóa đơn ngày 20/3/2016 đã dùng để KK Thuế

Hai bên lập BB xác nhận sai sót ghi sai đơn giá: ghi thấp hơn 1,800,000

Sau khi lập biên bản xác nhận sai sót (hai bên ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản) Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh tăng như sau: