Cần tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của ngành Thuế

Cần tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của ngành Thuế

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 vừa được Vụ Tài vụ quản trị (Tổng cục Thuế) tổ chức chiều nay (12/01). Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Nguyễn Đức Dương cho biết, năm 2023 để triển khai tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; điều hành dự toán chi NSNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng nghị quyết Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Theo đó, Vụ TVQT đã tham mưu cho Tổng cục Thuế ban hành và tổ chức triển khai tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, tiết giảm tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các trường hợp quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản không đúng quy định.

Song song với đó, Vụ TVQT đã chủ động hướng dẫn các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2023 và lập dự toán năm 2024, xây dựng kế hoạch tài chính 3 năm 2024-2026; báo cáo Bộ Tài chính về việc đánh giá tác động của Nghị Quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024 đến các nguồn lực, bộ máy hoạt động của ngành Thuế từ 01/7/2024 sau khi bãi bỏ cơ chế tài chính đặc thù.

Với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, đặc biệt với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Vụ TVQT đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công và nhiều nhiệm vụ đột xuất, thường xuyên trong năm 2023 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng ghi nhận và biểu dương Vụ TVQT đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Tổng cục triển khai tốt công tác tài vụ – quản trị của toàn ngành, qua đó, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành Thuế trong năm 2023.

Theo Phó Tổng cục trưởng, dự báo năm 2024 tình hình trong nước tiếp tục “chịu tác động tiêu cực kép”. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác Vụ TVQT cần tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung sau:

Một là, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các nội dung chi đặc thù, các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế đặc thù,… để sửa đổi, bổ sung bãi bỏ cơ chế tài chính đặc thù từ thời điểm 01/7/2024 phù hợp với cải cách tiền lương theo nghị quyết của Trung ương.

Hai là, năm 2024, Vụ TVQT cần bám sát vào 7 nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp trọng tâm của ngành để triển khai hiệu quả công tác tài vụ quản trị. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2024.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tổng cục triển khai các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tập trung của cả ngành, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tập trung triển khai công tác kiểm toán, kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024