Chủ động, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Chủ động, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Sáng ngày 09/4, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế đã diễn ra Hội nghị giao ban mở rộng đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế quý I, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế quý II năm 2024. Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế cùng lãnh đạo các Cục Thuế địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả thu ngân sách lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.

So với dự toán, hết quý I, có 10/20 khoản thu sắc thuế đạt khá và 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023. Với tiến độ thu tại 63 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trên cả nước có 35/63 Cục Thuế tiến độ thu thực hiện đạt trên 30% dự toán.

Bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho DN, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà cho DN và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; công tác hoàn thuế; tiếp tục triển khai phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng DN và người nộp thuế.

Những kết quả tích cực tạo nền tảng bền vững

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Đáng chú ý, sau gần 05 tháng triển khai, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng hành của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự chủ động, quyết tâm của các DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đến nay cơ bản các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Tính đến hết ngày 31/03/2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Với kết quả này, ngày 05/4/2024 vừa qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tưởng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính gửi Thư khen về việc đã thực hiện thành công phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế

“Để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2024, trong 3 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200 tỷ đồng; Giảm mức thuế BVMT theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện thực hiện được cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 10,3% kế hoạch năm 2024, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 64.079 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, bằng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Công tác quản lý nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Về Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đến nay đã có 85 NCCNN đăng ký và được cấp MST qua Cổng TTĐT. Tổng số thuế trong quý I các NCCNN đã nộp trực tiếp qua cổng TTĐT là 2.037 tỷ đồng.

Về HĐĐT, lũy kế từ khi triển khai đến hết quý I năm 2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến cuối quý I/2024, có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn.

Riêng đối với dịch vụ thuế điện tử trên di động (Etax Mobile), từ khi triển khai đến nay, có 830.974 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua NHTM là 1.272.715 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 3.148 tỷ đồng.

Bám sát, chủ động, phát huy tinh thần cao độ phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Năm 2024, ngành Thuế tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN.

Một là, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả. Triển khai xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025, dự kiến thu 3 năm 2025-2027, xây dựng các phương án khái toán thu để chuẩn bị cho thảo luận dự toán thu năm 2025.

Hai là, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Ba là, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch năm 2024. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo các chủ đề, sự kiện trong từng tháng, quý. Triển khai hiệu quả Hệ thống 479 Kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Bốn là, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Năm là, tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế; Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế GTGT.

Sáu là, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Giải quyết các TTHC toàn trình trên Cổng DVCQG đảm bảo đúng hạn. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP. Rà soát, chuẩn hóa quy trình, TTHC để đảm bảo duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tám là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT. Tổ chức quản trị, vận hành tốt hệ thống CNTT, các phần mềm ứng dụng quản lý thuế. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, tập trung triển khai ứng dụng tự động cảnh báo xuất khống HĐĐT theo hệ số K