Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế

Sáng ngày 01/8, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế. Đồng chí Mai Xuân Thành  Bí thư Đảng uỷ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì hội nghịtham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế; đại diện các Ban tham mưu Đảng uỷ cơ quan Tổng cục.

Tại hội nghị đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng uỷ, thay mặt Đảng uỷ Tổng cục công bố Quyết định của Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra. Đồng chí Mai Xuân Thành trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, đồng chí Mai Xuân Thành, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, giao nhiệm vụ cho Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế cần sớm ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy, đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt ngay sau khi thành lập.

Đồng thời khẩn trương tổ chức xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ; Phân công rõ nhiệm vụ Cấp uỷ, quy chế phối hợp giữa Cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; Lãnh đạo đảng viên trong toàn Đảng bộ với một quyết tâm chính trị cao nhất khắc phục các hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao từ giờ đến cuối năm đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 2023.

Đồng chí Mai Xuân Thành nhấn mạnh, với cơ cấu tổ chức mới, Đảng bộ phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; duy trì tốt chế độ sinh hoạt; quan tâm công tác đào tào, bồi dưỡng, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong Đảng bộ và từng Chi bộ trực thuộc. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên trên mỗi cương vị công tác phải phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực vì công việc chung của Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Cường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục. Đồng thời thay mặt Đảng bộ bày tỏ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc luôn đoàn kết, gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao