Công chức thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Công chức thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn tại Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về bồi thường nhà nước vừa được Tổng cục Thuế tổ chức sáng ngày 02/8. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại cơ quan Tổng cục Thuế và trực tuyến tại 63 điểm cầu Cục Thuế và 413 điểm cầu Chi cục thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn cho biết, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định, đối với ngành Thuế, do phạm vi đối tượng quản lý rộng, với nhiều sắc thuế và các khoản thu thuộc NSNN khác nhau, pháp luật nói chung và pháp luật về thuế nói riêng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nên mặc dù công chức thuế khi thi hành công vụ đều nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật nhưng không tránh khỏi một số sai sót dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Với mong muốn công chức thuế có thể áp dụng ngay những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn hoạt động của mình, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn đề nghị các công chức tham gia hội nghị nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị này.

Đối với kỹ năng nghiệp vụ xác định hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại, ông Trần Việt Hưng cũng lưu ý việc hoàn trả là trách nhiệm của người thi hành công vụ gây thiệt hại phải thực hiện với cơ quan nhà nước (cơ quan đã chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại) dù có lỗi vô ý hay cố ý. Đồng thời, thời gian thực hiện xem xét trách nhiệm hoàn trả: sau khi Nhà nước đã chi trả tiền bồi thường.

Trao đổi về Quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-TCT ngày 25/5/2023 của Tổng cục Thuế. Đại diện Vụ Pháp chế (Tổng cục Thuế) cho biết, định kỳ 10 tháng và hàng năm cơ quan thuế các cấp phải tổng hợp, lập báo cáo công tác bồi thường nhà nước gửi về cơ quan thuế cấp trên trực tiếp.

Hình thức báo cáo có thể qua ứng dụng báo cáo công tác pháp chế trên kho cơ sở dữ liệu tập trung ngành Thuế (DW); có thể gửi văn bản qua đường văn thư và chuyển qua hộp thư điện tử tới Tổng cục Thuế (qua Vụ pháp chế)