Cục Thuế Cà Mau: Chủ động các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018

Cục Thuế Cà Mau: Chủ động các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018

Tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Cà Mau quản lý năm 2017 đạt 4.166 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán pháp lệnh, tăng 5% so với số thu thực hiện năm 2016,

trong đó nhiều lĩnh vực thu đạt mức tăng trưởng khá cao, như: khu vực công thương nghiệp – dịch vụ – ngoài quốc doanh (CTN – DV – NQD), xổ số kiến thiết, thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, phí và lệ phí, tăng từ 14,3% – 81,3% so với năm trước…

Các khoản thu tăng chưa đồng đều

Thực tế năm 2017 giá dầu ở mức thấp, giá cát tăng cao, vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân chậm, sản xuất, kinh doanh thiếu ổn định, nhiều dự án bất động sản chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính, số lượng doanh nghiệp (DN) ngưng nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh tăng… đã tác động kéo giảm mức huy động thuế tại tỉnh Cà Mau trên 450 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, ngành Thuế tỉnh Cà Mau đã nỗ lực, quyết tâm cao trong cải cách hành chính, quản lý và khai thác nguồn thu, tích cực thu hồi nợ thuế, quyết liệt chống thất thu trong 3 tháng cuối năm 2017 để thu về trên 158,2 tỷ đồng…, đưa tổng thu nội địa năm 2017 đạt 101,2% dự toán pháp lệnh, tăng 5% so với số thu năm 2016. Đáng chú ý, có tới 10/15 khoản thu, sắc thuế thu vượt dự toán, gồm: DN có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 139,1%; tiền sử dụng đất: 348,8%, xổ số kiến thiết: 108,9%; thuế bảo vệ môi trường: 120,7%; phí và lệ phí: 129,9%; thu khác ngân sách: 140,4%…; có 9 khoản thu tăng trưởng khá so với năm 2016, gồm: Khu vực CTN-NQD tăng 18,9%, xổ số kiến thiết tăng 14,3%, thu tiền sử dụng đất tăng 51,3%, thuế bảo vệ môi trường tăng 32,1%, phí và lệ phí tăng 81,3%….

Tuy nhiên, 5 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp, như: doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương chỉ đạt 81,6%; DNNN địa phương 75,4%; khu vực NQD 90,5%; thuế thu nhập cá nhân 92,7% và thu tiền thuê đất, mặt nước 22,2%. Đồng thời, 6 nguồn thu giảm so với năm 2016 là: DNNN trung ương giảm 4%, DNNN địa phương giảm 10%, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài giảm 37,4%, thu tiền thuê đất giảm 86,9%…

Ông Nguyễn Thành Sua, Cục trưởng Cục Thuế Cà Mau cho biết, 100% các chi cục thuế đều hoàn thành thu vượt mức dự toán năm 2017 từ 1,3% – 23,5%; 89/101 xã, phường, thị trấn thu đạt và vượt dự toán năm 2017. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận nghiêm túc để khắc phục ngay, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong năm 2018…

Mạnh bước tiến vào năm 2018

Ngay từ đầu năm 2018, Cục Thuế Cà Mau đã đề ra các giải pháp như: Chủ động rà soát, đánh giá nguồn thu, khả năng sản xuất kinh doanh trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế; theo dõi tiến độ thu và phân tích từng nguồn thu, sắc thuế để dự báo thu hàng tháng, quý sát với thực tế; xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả.

Bên cạnh việc củng cố Ban Chỉ đạo và đội liên ngành chống thất thu thuế, Cục Thuế Cà Mau đặt ra yêu cầu kiểm tra giám sát chặt chẽ hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ và hồ sơ khai thuế, đồng thời khai thác hiệu quả thuế phát sinh từ Cụm khí điện đạm, thu tiền sử dụng đất các dự án, thuế nhà thầu xây dựng vãng lai…

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế cũng được nâng cao tần suất, trong đó lưu ý các DN có quy mô lớn, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kê khai lỗ hoặc kê khai thuế GTGT âm liên tục, kê khai thuế phát sinh không tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh, DN hết thời hạn ưu đãi miễn, giảm thuế…; tích cực đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo số nợ thuế thông thường đến 31/12/2018 không quá 2% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Thành Sua, năm 2018, Cục Thuế Cà Mau sẽ tổ chức thường xuyên “tháng lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng đổi mới đa dạng và phong phú hơn; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế. Đồng thời, cơ quan thuế biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế…

Hiện nay, tiến độ nộp thuế điện tử tại Cà Mau tiếp tục được đẩy mạnh, Cục Thuế Cà Mau đang phấn đấu đến ngày 31/12/2018, dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ hoàn thành cả 3 tiêu chí, đạt trên 95%. Mở rộng kê khai và nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ, thuế TNCN trong chuyển nhượng bất động sản, thực hiện hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4… Ông Nguyễn Thành Sua cho rằng, những giải pháp cụ thể nêu trên đặt ra cho Cục Thuế Cà Mau nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách 4.191 tỷ đồng của năm 2018.

Trường Sơn
Thoibaotaichinh