Cục Thuế Hà Nội tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn

Năm 2017, Thành phố Hà Nội nói chung, Cục Thuế TP Hà Nội nói riêng tiếp tục xác định công tác đôn đốc thu hồi nợ là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và cân đối thu chi NSNN trên địa bàn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng thuế, ngày 08/02/2017 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 679/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban, Cục Thuế thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố. Ngày 14/3/2017, UBND TP ban hành công văn số 1100/BCĐ yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tháng 3/2017, lãnh đạo UBND Thành phố cùng một số Sở, ban, ngành liên quan đã mời và làm việc trực tiếp với 20 doanh nghiệp nợ đọng thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn. Sau khi lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, thực trạng của các doanh nghiệp để nắm bắt nguyên nhân, tình hình nợ, Đại diện Ban chỉ đạo đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ, ý kiến chỉ đạo đồng thời kiên quyết đôn đốc các doanh nghiệp thu nộp vào NSNN. Kết quả, đại diện các doanh nghiệp đã có cam kết nộp nợ vào Ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện chương trình công tác của UBND TP và Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội, chiều ngày 20/9/2017, UBND TP Hà Nội tiếp tục chủ trì tổ chức buổi họp với một số doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lớn trên địa bàn trên cơ sở lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, tình hình nợ của các doanh nghiệp, để từ đó đôn đốc thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Buổi họp do Đồng chí Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất TP chủ trì; với sự tham gia của Đại diện các Sở, ban, ngành liên quan và đại diện 25 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất (bao gồm 11 doanh nghiệp nợ thuế phí và 14 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với tổng số nợ là 2.958 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải và các nguyên nhân dẫn đến việc nợ thuế. Ngoài các nguyên nhân khách quan về tình hình kinh tế, cơ chế chính sách thì ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa thực sự cao, một số doanh nghiệp còn chây ỳ, chưa nộp thuế đúng thời hạn, lợi dụng chính sách hỗ trợ, tháo gỡ của nhà nước.

Để công tác thu hồi nợ thuế đạt được kết quả tốt nhất, bên cạnh sự vào cuộc và nỗ lực của các Sở, ban, ngành trên địa bàn, rất cần có sự chung tay, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thành phố.

Sau khi lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Đồng chí Phó Chủ tịch đã chỉ đạo các Sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật sớm có biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án, các doanh nghiệp. Bên cạnh đó Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng. Theo đó, Thành phố chỉ đạo Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ theo đúng quy trình, thực hiện phân loại các khoản nợ có khả năng thu hồi và các khoản nợ chây ì cần có giải pháp quyết liệt; chính quyền các quận huyện tích cực đôn đốc DN thực hiện tiến độ nộp theo cam kết, trường hợp các doanh nghiệp không chấp hành sẽ kiên quyết đôn đốc, cưỡng chế và có các giải pháp quyết liệt theo quy định của Pháp luật. Sau khi lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo, đại diện các Doanh nghiệp đã có cam kết về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế còn thiếu.

Với sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội; sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức Cục Thuế TP Hà Nội và sự cố gắng của các doanh nghiệp, công tác đôn đốc thu hồi nợ của Cục Thuế đã đạt được những kết quả tích cực: Tính đến thời điểm 31/8/2017, số nợ trên dưới 90 ngày đã giảm 8,05% so với thời điểm cuối năm 2016./.

Phòng TTHT Hà Nội