Cục Thuế Lâm Đồng: Phấn đấu thu ngân sách quý II đạt 50% dự toán

Cục Thuế Lâm Đồng: Phấn đấu thu ngân sách quý II đạt 50% dự toán

Kết thúc quý I năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 1.452 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm và bằng 137% so với cùng kỳ. Phát huy những kết quả đã đạt được Cục Thuế Lâm Đồng đang đặt mục tiêu thu trên 1.446 tỷ đồng trong quý II, đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm lên trên 50%.

Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, cơ quan thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó từ ngày 27/2 đến 3/3, Cục Thuế đã tổ chức 18 hội nghị đối thoại, tập huấn cho 1.726 lượt người tham dự; trực tiếp hướng dẫn tại trụ sở cơ quan thuế và qua điện thoại cho hàng nghìn người nộp thuế, đồng thời đã cấp phát trên 4.000 ấn phẩm, tài liệu miễn phí. Khảo sát phản hồi từ DN cho thấy có trên 89% đánh giá cơ quan thuế phục vụ khá tốt, phù hợp, kịp thời; khoảng 10 đánh giá chấp nhận được. Về thái độ phục vụ của công chức thuế 86,7% ý kiến cho là tốt; có 13,3% ý kiến trung bình, không có ý kiến nhận xét yếu kém, chưa tốt. Để tạo kiện thuận lợi cho DN có vốn phục vụ SXKD trong quý I/2017, Cục Thuế Lâm Đồng đã ban hành 49 quyết định hoàn thuế với số tiền 113 tỷ đồng. Tất cả hồ sơ hoàn thuế phát sinh Cục Thuế đều xử lý kịp thời đảm bảo thời gian quy định. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN, Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Tính riêng trong quý, Cục thuế đã kiểm tra 900 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế và 25 hồ sơ tại trụ sở DN. Qua kiểm tra, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng. Đến 31/3, Phòng Thanh tra thuế đã tham mưu ban hành 11 quyết định thanh tra thuế, qua đó đã xử lý truy thu thuế, phí và phạt vi phạm hành chính 05 DN với số truy thu và phạt là 5,17 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, hàng tháng Cục Thuế đã yêu cầu các phòng, chi cục thuế xây dựng kế hoạch thu nợ thuế chi tiết đến từng khoản thu, sắc thuế và từng người nộp thuế. Toàn ngành đã ban hành gần 19.000 lượt thông báo tiền nợ thuế trong quý I/2017; thực hiện 149 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế. Chính vì vậy, đến hết tháng 3, tổng nợ đọng thuế trên địa bàn đã giảm 3% so với cuối năm 2016 và giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến hết quý I, tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý đạt 1.452 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 37% so cùng kỳ. Toàn tỉnh có 08/12 địa phương thu đạt dự toán quý I, có 10/12 địa phương thu tăng trưởng so với thực hiện quý I năm 2016. Nhiều khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng khá như: thu từ nhà đất đạt 26% dự toán, bằng 176% so cùng kỳ; thu từ khối DNNN trung ương đạt 29% dự toán năm, bằng 160% so với cùng kỳ; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 25% dự toán, bằng 132% so với cùng kỳ; thu từ xổ số đạt 29% dự toán và bằng 134% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng chia sẻ, trong quý II, ngành thuế đặt ra mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách đạt từ 50% trở lên. Để thực hiện được mục tiêu đó, Cục Thuế phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, xác định chính xác số DN, hộ kinh doanh đang hoạt động để đưa vào điện quản lý. Cơ quan thuế phấn đấu hoàn thành 50% kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017, trong đó tập trung vào các DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, DN có hoạt động liên kết, chuyển nhượng vốn; kiểm tra chặt chẽ những trường hợp khấu trừ, hoàn thuế, nhất là các trường hợp đã được hoàn thuế từ 3-5 kỳ trở lên. Cùng với đó, kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế của DN có thuế hoàn lớn, nhiều kỳ trong năm. Riêng khoản thu từ nhà, đất Cục Thuế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thu từng tháng, quý và cả năm để tham mưu cho UBND huyện, TP phân công, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan lập kế hoạch bán đấu giá, thu tiền sửa dụng đất đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Đặc biệt trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đđ án tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô; đổi mới công tác quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch và ăn uống, từ đó hạn chế các sai phạm, đảm bảo nguồn thu bền vững cho NSNN./.

Nguồn : gdt.gov.vn