Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Chiều ngày 16/11/2023, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị về công tác thu NSNN và triển khai công tác quản lý thuế thời gian còn lại của năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Bộ Tài chính giao là 12.308 tỷ đồng. Trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.650 tỷ đồng; thu từ xổ số là 1.500 tỷ đồng; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại là 8 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 8.150 tỷ đồng.

Tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm 2023 là 10.114 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 86% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 7.474 tỷ đồng, đạt 92% dự toán, bằng 87% so cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất là 991 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, bằng 51% so cùng kỳ; thu từ xổ số là 1.645 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, bằng 134% so cùng kỳ; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại là 3,3 tỷ đồng, đạt 42% so dự toán, bằng 109% so cùng kỳ.

Thống kê số thu NSNN 10 tháng năm 2023 đáp ứng tiến độ, dự toán được giao, một số khoản thu tại khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sự tăng trưởng khá so với dự toán, như: DNNN TW: 949 tỷ, đạt 96% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ; DNNN ĐP: 85,5 tỷ, đạt 134% dự toán, bằng 141% so với cùng kỳ; DN ĐTNN: 108,4 tỷ, đạt 120% dự toán, bằng 114% so với cùng kỳ; Khu vực CTN và dịch vụ NQD: 3.114,5 tỷ, đạt 109% dự toán, 101% và bằng 113% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ về miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý nợ đọng thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trong việc bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh nhiều nguồn thu, sắc thuế có chiều hướng sụt giảm.

Theo Phó Tổng cục trưởng biểu dương Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, linh hoạt thông qua nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế Lâm Đồng đã nỗ lực tìm các khoản thu khác để bù đắp cho khoản hụt thu từ tiền sử dụng đất.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Tăng cường rà soát, đối chiếu, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ… để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

“Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt các vấn đề về đất đai; xây dựng dự báo, đôn đốc từng ngày trong hai tháng cuối năm, đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, ngăn ngừa tình trạng buôn bán hóa đơn bất hợp pháp của các doanh nghiệp để gian lận thuế chiếm đoạt tiền thuế, tiền hoàn thuế” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Phương khẳng định, trong hai tháng còn lại của năm 2023, Ban lãnh đạo Cục Thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023 được giao