Cục Thuế TP Hà Nội: Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế

Cục Thuế TP Hà Nội: Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế

Trong những ngày tháng cuối năm 2017, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước (NSNN), Cục Thuế TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt tới toàn thể cán bộ công chức của các Phòng, các Chi cục Thuế bám sát địa bàn quản lý, thu sát số phát sinh cũng như tăng cường chống thất thu thuế.

Để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, hàng tháng Cục Thuế TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, từng đội thuế; đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ công chức đối với từng khoản thu, nguồn thu, đối tượng thu. Các đơn vị đều có cơ chế kiểm soát từng nội dung, nhiệm vụ đã giao và kết quả thực hiện theo tuần, tháng. Từ lãnh đạo Cục Thuế đến các trưởng đầu mối đều phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực công việc được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được gắn với công tác bình xét thi đua.

Với hai nhiệm vụ trọng tâm là thu nợ đọng và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP Hà Nội đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Cục Thuế thường xuyên rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nợ, phân loại chính xác số nợ thuế theo tiêu chí phù hợp. Từ đó xác định các yếu tố khách quan và chủ quan để có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế. Đối với các đơn vị cố tình chây ỳ, bên cạnh biện pháp công khai danh tính trên website của ngành và các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho DN nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho phép áp dụng các biện pháp linh hoạt để tạo điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm số thuế nợ đọng. Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát danh sách, phân tích cơ sở dữ liệu để công tác thanh, kiểm tra không bị chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, Cục Thuế đã tập trung vào thực hiện kiểm tra theo chuyên đề như: chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, kinh doanh thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, khách sạn…

Mặc dù công tác thu thuế gặp nhiều khó khăn, nhưng Cục Thuế TP Hà Nội đã và đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Cục Thuế thường xuyên họp giao ban với Phòng, Chi cục Thuế để sâu sát, chỉ đạo quyết liệt và nắm bắt những diễn biến của công tác thu cũng như tiến độ thu hàng ngày, qua đó có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trong các lĩnh vực quản lý thu thuế.

Bài và ảnh: Danh Ngọc
CT Hà Nội